Eksportfinans ASA har begjært arrest i en islandsk banks eiendeler i Norge

22.10.2008

Eksportfinans ASA har begjært arrest i en islandsk banks eiendeler i Norge. I tillegg vil styret i Eksportfinans politianmelde banken for underslag. Eksportfinans’ krav mot den islandske banken er totalt ca. 500 millioner kroner, hvorav krav i forbindelse med underslag utgjør ca. 415 millioner kroner. Arresten, som ble begjært Sunnmøre Tingrett mandag ettermiddag, gjelder den islandske bankens aksjer i bankens norske virksomheter, samt selskapets fordringer i Norge.
Eksportfinans første kvartal 2008

06.05.2008


Fortsatt sterk vekst i nye eksportrelaterte lån, resultat påvirket av situasjonen i de internasjonale kredittmarkedene

Nye eksportrelaterte lån nådde 3,1 milliarder kroner i første kvartal 2008, sammenlignet med 2,3 milliarder kroner i den samme perioden i 2007. Vekst i norsk maritim industri samt olje- og gassvirksomhet i første kvartal 2008 førte til en økning i lån fra Eksportfinans med 32.4 prosent sammenlignet med samme periode i 2007. Utbetaling av lån til kommunal sektor fra Eksportfinans’ datterselskap Kommunekreditt Norge AS var stabil i første kvartal 2008 og totale utlån har økt med 2 prosent siden 31. desember 2007.
 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart