Salg av Eksportfinans’ datterselskap Kommunekreditt Norge AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

07.05.2009

Eksportfinans har i dag inngått en avtale om salg av datterselskapet Kommunekreditt Norge AS til KLP, betinget av de nødvendige offentlige godkjennelser. Eksportfinans anser transaksjonen som en meget god løsning for kommunesektoren og de ansatte i Kommunekreditt.

Salget er gjennomført til bokført verdi pr. 31. mars 2009 som var NOK 870 millioner. I henhold til avtalen beholder Eksportfinans 11 milliarder kroner i lån fra Kommunekreditt. I tillegg skal Eksportfinans bidra med finansiering til KLP for eksisterende låneportefølje i Kommunekreditt, inntil 2011, til avtalte betingelser.

Kommunekreditt yter lån til kommunal sektor. Eksportfinans overtok selskapet fra Kreditkassen i 1999, da låneporteføljen var rundt 5 milliarder kroner. Basert på en strategi om å bli en viktig finansieringspartner for kommunene har utlånene økt vesentlig hvert år etter dette, til en topp på rundt 70 milliarder kroner midt i 2008. Administrerende direktør i Eksportfinans, Gisele Marchand, uttaler: ”Kommunekreditt har i den 10 års perioden det har vært eiet av Eksportfinans gitt et viktig bidrag til utvikling og velferd i Norge gjennom finansiering av prosjekter som skoler, barnehager, eldreboliger, veier, broer, havner og vann- og avløpsverk.”

Eksportfinans’ begrunnelse for å selge selskapet er å sikre at Kommunekreditt kan fortsette å være en attraktiv finansiell partner for sine kunder, også i et krevende finansmarked. ”Som følge av den globale finanskrisen har det siden høsten 2008 vært utfordrende for Eksportfinans å skaffe tilstrekkelig konkurransedyktig, langsiktig finansiering til å sette Kommunekreditt i stand til å vokse og utvikle seg videre. Eksportfinans’ oppfatning er at KLP vil være i en god posisjon til å være en strategisk, langsiktig eier for Kommunekreditt”, sier Gisele Marchand.

Eksportfinans vil gjennom avtalen styrke sin kapasitet til finansiering av norsk eksportindustri, som vil være selskapets kjernevirksomhet fremover.

Pareto har bistått Eksportfinans i salgsprosessen.

Trykk her for å lese hele pressemeldingen (pdf)

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart