Innlån

Eksportfinans har historisk sett vært en av Norges største og mest innovative internasjonale utstedere av obligasjoner til en variert og global investorbase. Selskapet henter inn kapital både gjennom offentlig tilgjengelige benchmark-transaksjoner og private plasseringer. Innlånene består for en stor del av private plasseringer utstedt til individuelle investorer og selskapet har historisk sett blitt anerkjent som en av de mest aktive utstederne av strukturerte produkter i dette markedet. For øvrig har Eksportfinans vært utsteder av store børsnoterte obligasjoner i sveitiske franc, japanske yen, sterling, euro og USD.

Selskapet var aktiv i de internasjonale kapitalmarkedene inntil kunngjøringen fra den norske regjeringen den 18. november 2011 om å overta ansvaret for den subsidierte eksportfinansieringsordningen. Eksportfinans regner med at nye innlån fra kapitalmarkedene vil være begrenset fremover, men fortsetter med å aktivt forvalte den betydelige porteføljen av utestående gjeldspapirer.

Mer informasjon om størrelsen og sammensetningen på selskapets innlånsportefølje finnes i selskapets års- og kvartalsrapporter.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart