Innlån

Eksportfinans har historisk sett vært en av Norges største og mest innovative internasjonale utstedere av obligasjoner til en variert og global investorbase. Innlånene består for en stor del av private plasseringer i form av strukturerte produkter utstedt til individuelle investorer. For øvrig har Eksportfinans vært utsteder av store børsnoterte obligasjoner i sveitiske franc, japanske yen, britiske pund, euro og amerikanske dollar. Det siste utestående benchmarklånet forfalt i februar 2021.

Selskapet var aktiv i de internasjonale kapitalmarkedene inntil staten i 2011 overtok ansvaret for den subsidierte eksportfinansieringsordningen. Eksportfinans regner med at nye innlån fra kapitalmarkedene vil være begrenset fremover, men fortsetter med aktivt å forvalte porteføljen av utestående gjeldspapirer.

Mer informasjon om størrelsen på og sammensetningen av selskapets innlånsportefølje finnes i selskapets års- og kvartalsrapporter.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart