Utlån

Eksportfinans ASA  - som ikke må forveksles med det statseide selskapet Eksfin (Eksportfinansiering Norge) - forvalter en solid portefølje av eksportrelaterte utlån. Alle Eksportfinans' låntakere holder til innenfor OECD-området. Norske låntakere utgjør en betydelig andel av lånevolumet.

Eksportfinans ASA har ikke tilbudt nye eksportkreditter siden 2011, men yter alle nødvendige tjenester til låntakerne i forbindelse med administrasjonen av løpende utlån. Års- og kvartalsrapportene inneholder informasjon om størrelse og sammensetning av låneporteføljen. 

Frem til 2011 tilbød Eksportfinans ASA subsidierte lån til norsk eksportindustri i kraft av en egen ordning med den norske stat. En ny statlig enhet, Eksportkreditt Norge, ble etablert for dette formålet i 2012. Denne enheten fusjonerte med GIEK i 2021, og den nye statlige enheten, Eksfin, er nå den offisielle tilbyderen av eksportfinansiering fra Norge (se lenke i høyre kolonne). 

Ca. 66 prosent av alle utlån fra Eksportfinans er sikret med garantier, enten fra Eksfin (tidligere GIEK) og/eller banker med høy rating.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart