Regnskapsrapporter

Eksportfinans fremlegger regnskap i samsvar med International Financial Reporting Standard (IFRS). Regnskaper offentliggjøres kvartalsvis i tillegg til årsregnskapet (norske/europeiske regler). Frem til 2017 registrerte selskapet også Skjema 20-F hos U.S. Securities and Exchange Commission (det amerikanske finanstilsynet). 

Siste rapporter:

 

Nøkkeltall

Resultater 31. mars 2022  31. mars 2021
Netto renteinntekter NOK 25 mill NOK 23 mill
Resultat for perioden NOK (31) mill NOK 9 mill
Totalresultat NOK (27) mill NOK (43) mill
Sum eiendeler ved utgangen av perioden NOK 10,4 mrd NOK 11,2 mrd
Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden 162,5 % 148,1 %
Leverage ratio 58,1 % 50,2 %
Valutakurs NOK/USD 8,7479 8,5249

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart