Regnskapsrapporter

Eksportfinans fremlegger regnskap i samsvar med International Financial Reporting Standard (IFRS). Regnskaper offentliggjøres kvartalsvis i tillegg til årsregnskapet (norske/europeiske regler). Inntil 25. april 2017, registrerte også selskapet Skjema 20-F hos U.S. Securities and Exchange Commission (det amerikanske finanstilsynet). 

Siste rapporter:

                     EF Annual Report 2018 Cover   

 

Du kan bestille papirversjonen av års- og kvartalsrapporten ved å sende en e-post til eksportfinans@eksportfinans.no.

 

Nøkkeltall

   1 kv. 2019  1 kv. 2018
Netto renteinntekter NOK 32 mill NOK 35 mill
Resultat for perioden NOK 26 mill NOK 14 mill
Totalresultat NOK (29) mill NOK (14) mill
Sum eiendeler ved utgangen av perioden NOK 17,7 mrd NOK 20,0 mrd
Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden 108,6 % 98,5 %
Leverage ratio 35,2 % 35,5 %
Valutakurs NOK/USD 8,5927 7,7773

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart