Regnskapsrapporter

Eksportfinans fremlegger regnskap i samsvar med International Financial Reporting Standard (IFRS). Regnskaper offentliggjøres kvartalsvis i tillegg til årsregnskapet (norske/europeiske regler). Frem til 2017 registrerte selskapet også Skjema 20-F hos U.S. Securities and Exchange Commission (det amerikanske finanstilsynet). 

Siste rapporter:

 

Nøkkeltall

Resultater 30. september 2022  30. september 2021
Netto renteinntekter NOK 94 mill NOK 66 mill
Resultat for perioden NOK (55) mill NOK 20 mill
Totalresultat NOK (3) mill NOK (21) mill
Sum eiendeler ved utgangen av perioden NOK 9,5 mrd NOK 11,0 mrd
Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden 126,7 % 148,9%
Leverage ratio 64,2 % 55,3 %
Valutakurs NOK/USD 10,8754 8,7788

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart