Selskapet

Eksportfinans ASA ble etablert i 1962 med formål å yte langsiktig finansiering av norske eksportkontrakter. Selskapet eies av 21 banker som opererer i Norge (85 prosent) og Kongeriket Norge (15 prosent). Selskapet holder til sentralt i Oslo og har en liten og kompetent organisasjon.

Frem til 2011 forvaltet Eksportfinans den norske ordningen for statsstøttet eksportfinansiering. På det tidspunktet ønsket norske myndigheter å overta ansvaret for slik finansiering, og en ny statlig enhet, Eksportkreditt Norge, ble etablert. I 2021 ble dette selskapet slått sammen med statens garantiinstitutt for eksportkreditter, GIEK, til det nye, statlige selskapet Eksfin (Eksportfinansiering Norge). 

Siden oppsplittingen i 2011 har Eksportfinans ikke ytet nye utlån, men har fortsatt forvaltningen av eksisterende utlånsportefølje i tillegg til langsiktige investeringer, gjeld og øvrige forpliktelser.

 

Ef _slide1

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart