• Eksportfinans ASA ble etablert i 1962 for å yte langsiktig finansiering til norsk eksportsektor
  Eksportfinans ASA ble etablert i 1962 for å yte langsiktig finansiering til norsk eksportsektor
 • Selskapet eies av et konsortium av banker som opererer i Norge og den norske stat
  Selskapet eies av et konsortium av banker som opererer i Norge og den norske stat
 • Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon og holder til sentralt i Oslo
  Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon og holder til sentralt i Oslo
 • Fra 1978 til 2011 forvaltet Eksportfinans den norske ordningen for subsidiert eksportfinansiering
  Fra 1978 til 2011 forvaltet Eksportfinans den norske ordningen for subsidiert eksportfinansiering

Eksportfinans ASA

Eksportfinans har vært en nær partner for norsk eksportindustri i nesten 60 år og forvalter en solid portefølje med både statsstøttede og markedsbaserte eksportkreditter. I tillegg forvalter det også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Selskapet er finansiert gjennom obligasjonsutstedelser i de internasjonale kapitalmarkedene og er eiet av banker i Norge og den norske stat. 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart