Eksportfinans 3.kvartal 2009

06.11.2009


Gode resultater fra den underliggende
forretningsvirksomheten:Eksportfinans hadde rekordhøye netto
renteinntekter i de ni første månedene av 2009. De utgjorde 1,1
milliarder kroner i perioden. Utbetalinger av eksportrelaterte lån
var 9,4 milliarder kroner i tredje kvartal 2009 alene.


Eksportfinans hadde et netto overskudd uten urealiserte tap og gevinster på 803 millioner kroner i de ni første månedene av 2009, mot 9 millioner kroner i den tilsvarende perioden i 2008. 

Last ned pressemelding (pdf)
Last ned rapport 3.kvartal 2009 (pdf)

Eksportutlån
Den relativt store etterspørselen etter eksportfinansiering fortsatte i de ni første månedene av 2009. Volumet av utestående eksportutlån var 78,1 milliarder kroner pr. 30. september 2009, sammenlignet med 71.0 milliarder kroner pr. 30. september 2008.

Nye utbetalinger av eksportrelaterte lån var 21,3 milliarder kroner i de ni første månedene av 2009, sammenlignet med 17,9 milliarder kroner i samme periode i 2008.

Innlån
1. oktober 2009 la Eksportfinans ut et innlån på CHF 225 millioner med 9,5 års løpetid rettet mot sveitiske investorer, en såkalt benchmark transaksjon. Nye innlån i de første ni månedene av 2009 beløp seg til 43,4 milliarder kroner fordelt på 888 transaksjoner, mot 69,2 milliarder kroner fordelt på 710 transaksjoner i den samme perioden i 2008.

Kommuneutlån
Eksportfinans' datterselskap Kommunekreditt Norge AS (nå KLP Kreditt AS) ble solgt til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 24. juni 2004. Samtidig ble lån på 11 milliarder kroner fra Kommunekreditt til norske kommuner overført til Eksportfinans ASA til markedsverdi. Eksportfinans forventer å beholde porteføljen med kommunelån til innfrielse.

Resultat
Totalresultatet viste et underskudd på 1 milliard kroner i de ni første månedene av 2009, i følge den internasjonale regnskapsstandarden IFRS. Dette negative resultatet skyldes en reversering av urealiserte gevinster på Eksportfinans' gjeld som kan forklares på følgende måte: Normaliseringen i de internasjonale finansmarkedene førte til en reduksjon i internasjonale kredittspreader i tredje kvartal. Videre førte dette til en reversering av netto urealiserte gevinster til virkelig verdi av Eksportfinans' egen gjeld som var bokført i 2008 og i begynnelsen av 2009. Mens Eksportfinans bokførte urealiserte gevinster på 4,9 milliarder kroner av selskapets gjeld (netto inklusive derivater) for året 2008, var det tilsvarende resultatet for de første ni månedene av 2009 et urealisert tap på 2,9 milliarder kroner. Pr. 30. september utestår 2,7 milliarder kroner i urealiserte gevinster som vil bli reversert som urealiserte tap i fremtiden. Disse urealiserte tapene påvirker ikke selskapets kjernekapital i vesentlig grad.


Nøkkeltall:
Alle tallene er for Eksportfinans ASA. Dette gjelder også for sammenligningstall, som er for morselskapet i det tidligere Eksportfinanskonsernet (Kommunekreditt Norge AS er ikke konsolidert). Nøkkeltallene for 2008 er også for morselskapet Eksportfinans ASA og har ikke tidligere blitt offentliggjort.

Første nimåneder2009

Første ni måneder 2008

Nye eksportutlån

NOK 21,3 milliarder

NOK 17,6 milliarder

Nye innlån

NOK 43,4 milliarder

NOK 69,2 milliarder

Balanse

NOK 234.334 millioner

NOK 253.634 millioner

Kapitaldekning

13,5%

9,6%

Netto renteinntekter

NOK 1.093 millioner

NOK 490 millioner

Totalresultat*

(NOK 1.029 millioner)

(NOK 127 millioner)

Resultat for perioden for videreført virksomhet

(NOK 1.370 millioner)

(NOK 191 millioner)

*Totalresultatet omfatter alle endringer i egenkapitalen som ikke er egenkapitaltransaksjoner med eierne, både de som innregnes i resultatet og de som føres direkte mot egenkapitalen


Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Gisele Marchand, tlf: 41 51 74 89,
e-mail: gma@eksportfinans.no

Direktør for stab/ kommunikasjonsdirektør Elise Lindbæk, tlf: 22 01 22 64, mobil: 90 51 82 50, e-mail: el@eksportfinans.no.

 

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart