Valg av hjemstat

20.02.2008

Eksportfinans ASA: Norge er valgt som hjemstat i henhold til verdipapirloven og Transparencydirektivet.

Alle utstedere med verdipapirer notert på Oslo Børs vil ha en hjemstat i EU/EØS i relasjon til sine rapporteringsplikter etter verdipapirloven §§ 5-5 til 5-11. Dersom utsteder også har obligasjoner notert på et regulert marked i annen EØS-stat skal valget av hjemstat offentliggjøres som børsmelding.

Last ned børsmelding (pdf)

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart