Børsmelding: Emisjon og sikring mot urealiserte kurstap

13.03.2008

Det vises til børsmelding 18.januar 2008 hvor det ble informert om en aksjekapitalforhøyelse der selskapet tilføres 1,2 milliarder kroner i ny egenkapital. Kapitalforhøyelsen er i dag vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling, og den er blitt fulltegnet av selskapets aksjonærer. Samtlige aksjonærer deltar på proratarisk basis. Bakgrunnen for emisjonen er at selskapet har urealiserte kurstap i sin likviditetsportefølje.

Eksportfinans ASA har samtidig inngått en avtale med enkelte av sine aksjonærer der selskapet på nærmere vilkår sikres mot ytterligere tap på inntil 5 milliarder kroner i sin likviditetsportefølje. Avtalen er betinget av godkjennelse av selskapets ordinære generalforsamling 3. april og samtlige aksjonærer vil bli gitt muligheten til å delta i avtalen på proratarisk basis. Eksportfinans har benyttet DnB NOR Markets som rådgiver på transaksjonene.

Årsberetning og årsregnskap for 2007

Styret i Eksportfinans har i dag vedtatt årsberetning og årsregnskap m/noter for regnskapsåret 2007, dokumentene vedlagt. Endelig godkjennelse av regnskapet finner sted i generalforsamling 3. april 2008. Dokumentene publiseres også på www.eksportfinans.no.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Gisele Marchand
Administrerende direktør
tlf +47 41 51 74 89
e-post: gma@eksportfinans.no

Elise Lindbæk
Kommunikasjonssjef
tlf +47 90 51 82 50
e-post: el@eksportfinans.no

For å laste ned hele børsmeldingen (pdf), følg lenken her
Styrets beretning og årsregnskapet med noter for 2007 kan lastes ned ved å følge linken her

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart