Fortsatt stor utlånsvekst i tredje kvartal

01.11.2007


Eksportfinans pr. tredje kvartal 2007


Fortsatt stor utlånsvekst
Eksportfinans opplever fortsatt vekst i etterspørsel og utbetaling av utlån til finansiering av norsk eksport, og til offentlig sektor i Norge gjennom datterselskapet Kommunekreditt. Konsernets samlede utlånsvolum pr tredje kvartal 2007 var 117 milliarder kroner, sammenliknet med 94 milliarder på samme tidspunkt i fjor.

Totale utlån pr. tredje kvartal 2007 fordelte seg med 51,2 milliarder kroner til eksportrelaterte formål og 65,7 milliarder kroner til offentlig sektor i Norge.

Eksportutlån
Høy etterspørsel etter norske produkter innen maritim industri og olje- og gassvirksomhet bidrar fortsatt til stort volum for eksportrelaterte utlån i tredje kvartal 2007. Nye eksportutlån nådde per 30. september 2007 16,7 milliarder kroner, mens utbetalinger i tilsvarende periode i 2006 var 18,7 milliarder. Den totale ordreboken for eksportrelaterte utlån pr 30. september 2007 var 37 milliarder kroner, sammenliknet med 19,1 milliarder kroner på samme tid i fjor.

 

Kommunelån
Kommunekreditt betalte ut 12,2 milliarder kroner i nye lån i de første ni månedene av 2007, sammenlignet med 6,7 milliarder kroner i samme periode i fjor. Som følge av tettere strategisk samarbeid mellom Kommunekreditt og banker har Kommunekreditt økt sin aktivitet innen utlån til offentlig sektor med bankgaranti, og lån til banker for refinansiering av deres utlån til offentlig sektor.

Innlån
I de første tre kvartal i 2007 lånte Eksportfinans inn 62,9 milliarder kroner fordelt på 659 individuelle transaksjoner. Til sammenligning ble det lånt inn 39,6 milliarder kroner fordelt på 466 transaksjoner i samme periode i fjor.

Resultat
Konsernets netto renteinntekter var 413 millioner kroner pr 30. september 2007. Dette var 79 millioner kroner høyere enn på samme tidspunkt i 2006. Økningen skyldes i hovedsak høyere volumer på utlån og likviditetsplasseringer.

Som følge av situasjonen i de internasjonale kredittmarkedene, er Eksportfinans-konsernets resultater for tredje kvartal vesentlig påvirket av urealiserte kurstap på obligasjoner anskaffet av likviditetshensyn. Endringer i virkelig verdi på obligasjonene bokføres i den perioden endringen oppstår, og reverseres over obligasjonenes løpetid. Det er altså kun snakk om en periodiseringseffekt. Gjennomsnittlig løpetid på Eksportfinans' obligasjonsportefølje ved utløpet av tredje kvartal 2007 var 3,5 år. Eksportfinans har ingen direkte eksponering mot boliglånsmarkedet i USA.

Som følge av dette blir resultatet pr tredje kvartal 2007 -64 millioner kroner, sammenlignet med et overskudd på 173 millioner kroner for samme periode i fjor.

Konsernets rapport for 3. kvartal 2007 er tilgjengelig på www.eksportfinans.no.
Last ned hele pressmeldingen (pdf) med nøkkeltall her

For mer informasjon, vennligst ta kontakt:
Adm. direktør Tor F. Johansen, tlf +47 22 01 22 30, mail tfj@eksportfinans.no
Kommunikasjonssjef Elise Lindbæk, tlf + 47 22 01 22 64, mob +47 90 51 82 50, e-post el@eksportfinans.no.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart