Eksportfinans inkludert i regjeringens tiltakspakke for verftene

29.04.2010

Regjerningen lanserte i dag sin tiltakspakke for verft og utstyrsleverandører, som blant annet inkluderer en oppmykning av reglene for norsk innhold i eksportkontrakter som kan finansieres av Eksportfinans.

I tiltakspakken åpnes det for to tiltak som vil bedre Eksportfinans' mulighet til å tilby konkurransedyktig finansiering til sine kunder:

 • Kravet til norsk andel i prosjekter som finansieres med offentlig støttet eksportfinansiering reduseres fra 50 til 30 prosent. Norsk eksportindustri konkurrerer for tiden om store kontrakter, og selv mindre andeler av leveransene til slike prosjekter kan innebære meget store kontrakter for norsk eksportindustri.
 • Det åpnes for å gi garantier og lån som er i nasjonal interesse. Det innebærer at også andre forhold enn konkrete leveranser fra Norge kan vektlegges i vurderingen av om et prosjekt kvalifiserer for å få lån og garantier.

Tiltakspakken omfatter også virkemidler som tilbys gjennom GIEK, Innovasjon Norge og andre aktører. Du kan lese mer om den samlede tiltakspakken her.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart