Staten overtar eksportfinansieringsordningen fra Eksportfinans

18.11.2011

Statsminister Jens Stoltenberg offentliggjorde på en pressekonferanse i dag tidlig at Regjeringen vil opprette en eksportfinansieringsordning i statlig regi. Til tross for store anstrengelser fra selskapets styre og eiere lot det seg ikke gjøre å komme frem til en varig løsning for norsk eksportfinansiering som inkluderte Eksportfinans.

I følge en pressemelding fra Statsministeren kontor offentliggjort i dag tidlig vil et statlig organ overta ordningen med offentlig støttede fastrentelån (CIRR-lån), den såkalte 108-ordningen, som i dag administreres av Eksportfinans. Muligheten til å velge CIRR-kvalifiserte lån til markedsrente fremfor fastrente vil bli videreført under den nye ordningen.

Les hele pressemeldingen fra Statsministeres kontor her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2011/staten-sikrer-finansiering-til-norsk-eks.html?id=663610

”Vi er selvsagt skuffet over at det ikke lot seg gjøre å komme fram til en ordning som inkluderer Eksportfinans. Selskapet har vært en viktig støttespiller for eksportnæringen siden selskapet ble etablert for 50 år sidenog har opparbeidet en betydelig kompetanse på området. Det viktigste for oss i dag er hensynet til våre ansatte, som vi skal ivareta på en best mulig måte. Samtidig vil vi være konstruktive i forhold til staten for å sikre at norske eksportører får en god løsning fremover”,uttaler administrerende direktør Gisele Marchand.

Eksportfinans er bedt om å administrere overgangsordningen inntil en permanent statlig løsning skal være på plass senest 1. juli 2012. Det innebærer at nye lån under den offentlig støttede eksportfinansieringsordingen vil bli håndtert av staten etter overgangsperioden. Eksportfinans’ eksisterende låneportefølje vil bli forvaltet videre av selskapet i årene som kommer. Selskapet vil umiddelbart starte forberedelsene til en kontrollert nedbygging, som sannsynligvis vil vare i flere år.

”Selskapet er meget godt posisjonert for en kontrollert nedbygging på en måte som bevarer verdiene i selskapet. Eksportfinans er solvent og likvid og vil bli bygget ned over flere år. Nå ber vi om forståelse for at selskapet har behov for noe tid til å områ seg før konkrete planer vil være på plass”, uttaler styreleder, Geir Bergvoll fra DNB.

 

Kontaktpersoner:
Styreleder Geir Bergvoll,
tlf: +47 91 31 54 85, e-mail: geir.bergvoll@dnb.no

Administrerende direktør Gisele Marchand,
tlf: +47 22 01 23 70, e-mail: gma@eksportfinans.no

Kommunikasjonsdirektør, Elise Lindbæk,
mobil: +47 90 51 82 50, e-mail: el@eksportfinans.no

For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart