Uttalelse om Moody's rating action

18.12.2008

Som følge av at Moody’s Investors Service 16. desember 2008 nedgraderte Eksportfinans fra Aaa med negative outlook til Aa1 med negative outlook gir Eksportfinans nedenstående informasjon.

Eksportfinans anser at nedgraderingen fra Moody’s er overraskende. I et år med ekstrem markedsvolatilitet har institusjonen iverksatt noen veldig konkrete tiltak for å styrke sin kredittverdighet:

- i mars 2008 ble egenkapitalen økt med 1,2 milliarder kroner, betalt inn pro rata fra alle aksjonærene inkludert Den norske Stat.

- i mars 2008 ble det signert en porteføljegaranti hvor risikoen knyttet til volatilitet i likviditetsporteføljens verdi ble overført pro rata til alle aksjonærene inkludert Den norske Stat. Denne garantien kom som en følge av urealiserte tap i institusjonens likviditetsportefølje som ble synlige etter innføringen av IFRS regnskaps standarder. Institusjonen anså full åpenhet mot investorene om innholdet i avtalen og løpende markedsverdivurdering av likviditetsporteføljen som den mest ansvarlige måten å håndtere dette på.

- i november 2008 gikk Eksportfinans inn i en avtale med Den norske Stat hvor myndighetene gir eksplisitt støtte i form av innlån knyttet til nye eksportutlån for den neste to årene, på en fem års basis. I norsk sammenheng, hvor det aldri er gitt statsgarantier, er denne avtalen unik og understreker både de sterke båndene som eksisterer mellom Eksportfinans og Staten og den klare samfunnspolitiske rollen Eksportfinans har overfor eksportsektoren. Eksportfinans er alene om å gi statsstøttede eksportkreditter til den norske eksportsektoren.

- i november 2008, i forbindelse med den eksplisitte statsstøtten gitt av Den norske Stat i form av innlån, har Staten også endret formålet med sitt eierskap i Eksportfinans fra å være rent kommersielt begrunnet til å bli kommersielt begrunnet i tillegg til andre spesifikt definerte mål. Dette reflekterer viktigheten av Eksportfinans’ rolle i å bidra med konkurransedyktig finansiering til den norske eksportsektoren, og understreker ytterligere den samfunnspolitiske rollen institusjonen innehar.

Moody’s pressemelding peker på Eksportfinans’ eksponering mot islandske banker. Eksportfinans’ eksponering mot den islandske banken Glitnir HF er basert på en uautorisert unndragelse av Eksportfinans’ midler. Eksportfinans forfølger dette for å sikre sine verdier. Slike saker tar normalt tid, og institusjonen har derfor tatt høyde for store deler av disse urealiserte tapene i sin tredjekvartals rapport.

Med hensyn til det mulige salget av Eksportfinans’ datterselskap, Kommunekreditt Norge AS, vurderer institusjonen flere alternative løsninger som vil sikre en bærekraftig forretningsmodell for Eksportfinans.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart