Standard & Poor’s nedgraderer Eksportfinans til BB+ med negativ outlook

15.02.2012

Ratingbyrået Standard & Poor's sendte i dag ut en pressemelding hvor de offentliggjorde sin nedgradering av Eksportfinans ASA til BB+ med negativ outlook. Selskapet ble samtidig fjernet fra ratingbyråets CreditWatch, som det har vært underlagt etter at den norske regjering 18. november 2011 offentliggjorde beslutningen om å overta ordningen med offentlig støttede eksportkreditter. Denne ordningen hadde inntil da hadde vært administrert av Eksportfinans siden 1978.

Standard & Poor's nedgraderer Eksportfinans til BB+ med negativ outlook 
 
Rasjonalet for ratingen er hovedsakelig ratingbyråets oppfatning om at det "for øyeblikket er liten vilje hos myndighetene til å gi ekstra statlig støtte til Eksportfinans".   

Eksportfinans har god likviditet og en solid kapitalbase. Det henvises til omfattende investorinformasjon offentliggjort av selskapet den 22. november 2011, og rapport for tredje kvartal 2011 offentliggjort den 8. november 2011 på   www.eksportfinans.no  for mer informasjon om selskapets finansielle situasjon. Resultater for fjerde kvartal 2011 vil bli offentliggjort den 1. mars 2012.   
For mer informasjon henvises det til pressemeldingen datert 15. februar 2012 fra Standard & Poor's.   
 
  
Kontaktpersoner: 

Styreleder Geir Bergvoll,   
tlf: +47 91 31 54 85,   
e-mail:   geir.bergvoll@dnb.no  .    

Administrerende direktør Gisele Marchand,   
tlf: +47 22 01 23 70,   
e-mail:   gma@eksportfinans.no  .      

Kommunikasjonsdirektør Elise Lindbæk,   
mobil: +47 90 51 82 50,   
e-mail:   el@eksportfinans.no  .     

For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart