1st quarter 2010: A solid position within export lending, strong underlying business performance

06.05.2010

Eksportfinans leverer gode resultater fra underliggende forretningsdrift i første kvartal av 2010. Volumene av eksportrelaterte lån holder seg fortsatt relativt høye, og ordreboken for inneværende år er solid.

Last ned Eksportfinans' kvartalsrapport for 1.kvartal 2010 her (pdf, kun engelsk)
Last ned pressemelding i sin helhet her (pdf)

Eksportfinans hadde et netto overskudd før urealiserte tap og gevinster på 226 millioner kroner i første kvartal 2010, mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode året før. Netto renteinntekter var 350 millioner kroner pr. 31. mars 2010, sammenlignet med 353 millioner kroner pr. 31. mars 2009.

- Eksportfinans har en solid ordrebok av eksportutlån for 2010, og opplever høy etterspørsel etter selskapets utstedelser i kapitalmarkedene. Vi er godt fornøyd med gode resultater fra underliggende forretningsdrift, sier administrerende direktør i Eksportfinans, Gisele Marchand.

Eksportutlån
Norsk maritim sektor opplever høy internasjonal konkurranse, og det er fortsatt knyttet usikkerhet til fremtidig aktivitetsnivå. Regjeringen lanserte den 30. april (2010) sin tiltakspakke for verft og utstyrsleverandører, som blant annet inkluderer en oppmykning av reglene for norsk innhold (fra 50 til 30 prosent) i eksportkontrakter som kan finansieres av Eksportfinans. –Lansering av denne tiltakspakken kan bety gode muligheter i de kommende år for våre kunder når de kjemper om kontrakter i et hardt konkurranseutsatt marked, sier Gisele Marchand.

Nye utbetalinger av eksportrelaterte lån var i første kvartal 3,7 milliarder kroner, sammenlignet med 8,5 milliarder kroner i samme kvartal året før. Volumet av utestående eksportutlån var 84,0 milliarder kroner pr. 31. mars 2010, sammenlignet med 79,3 milliarder kroner pr. 31. mars 2009.

Innlån
Eksportfinans opplevde i første kvartal høy global etterspørsel etter selskapets utstedelser. Selskapet la i løpet av kvartalet ut et obligasjonslån (såkalt benchmarktransaksjon) på USD 1 milliard med 3-års løpetid spesielt rettet mot amerikanske investorer. Nye innlån pr. 31. mars 2010 beløp seg til 26,0 milliarder kroner fordelt på 197 transaksjoner, sammenlignet med 16,5 milliarder kroner fordelt på 189 transaksjoner i samme periode i 2009.

Resultat
Totalresultatet for Eksportfinans viste et underskudd på 194 millioner kroner i første kvartal av 2010, i følge den internasjonale regnskapsstandarden IFRS. Det negative resultatet skyldes en reversering av urealiserte gevinster på Eksportfinans’ gjeld. Bakgrunnen er en ytterligere reduksjon av internasjonale kredittspreader i første kvartal av 2010. Dette medførte en reversering av netto urealiserte gevinster til virkelig verdi av Eksportfinans’ egen gjeld som ble bokført i 2008 og i begynnelsen av 2009. Mens Eksportfinans bokførte urealiserte gevinster på 2,7 milliarder kroner av selskapets gjeld (netto inklusive derivater) for første kvartal 2009, var det tilsvarende tallet i 2010 et urealisert tap på 581 millioner kroner. Pr. 31. mars 2010 gjenstår 1,2 milliarder kroner i urealiserte gevinster som vil bli reversert som urealiserte tap i fremtiden. Disse urealiserte tapene påvirker ikke selskapets kjernekapital i vesentlig grad.

 

Nøkkeltall (trykk på lenken, lenke til pressemelding, pdf)

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Gisele Marchand, tlf: 22 01 23 70, e-mail: gma@eksportfinans.no
Direktør for stab Elise Lindbæk, mobil: 90 51 82 50, e-mail: el@eksportfinans.no.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart