Eksportfinans ASA har begjært arrest i den islandske banken Glitnir HFs eiendeler i Norge

22.10.2008

Eksportfinans ASA har begjært arrest i den islandske banken Glitnir HFs eiendeler i Norge. I tillegg vil styret i Eksportfinans politianmelde Glitnir HF for underslag. Eksportfinans’ krav mot Glitnir HF er totalt ca. 500 millioner kroner, hvorav krav i forbindelse med underslag utgjør ca. 415 millioner kroner. Arresten, som ble begjært Sunnmøre Tingrett mandag ettermiddag, gjelder Glitinir HFs aksjer i bankens norske virksomheter, samt selskapets fordringer i Norge.

Arrestbegjæringen har sin bakgrunn i: Utlån til norske rederier, som Eksportfinans overtok fra islandske Glitnir HF i 2005. Lånene ble etter Eksportfinans retningslinjer gitt mot sikkerhet i en garanti fra Glitnir HF. Eksportfinans har en hovedregel om to risikopunkter på utlånene – debitor og garantist. Glitnir HF er agentbank i lånet, og håndterer alle betalingsstrømmer til og fra Eksportfinans og kundene. Dette er vanlig praksis i Eksportfinans’ låneforhold, og regulert i en egen agentbankavtale.

Da utlånene det gjelder ble førtidsinnfridd fra rederienes side så langt tilbake som i 2006 for ett av lånene, og øvrige lån fra og med mars i 2008, holdt Glitnir HF denne informasjonen tilbake fra Eksportfinans. Pengene ble ikke videreført fra Glitnir HF til Eksportfinans i henhold til agentbankavtalen.

Eksportfinans deltar i tillegg i et internasjonalt syndikatlån direkte til Glitnir HF på Island. Lånet er erklært misligholdt av syndikatet. Eksportfinans krav under dette lånet er 85 millioner kroner.

Eksportfinans påpeker at det ikke er Glitnirs virksomheter i Norge som anklages for underslag, men det islandske morselskapet Glitnir HF. Eksportfinans har slik situasjonen nå ser ut intet uoppgjort med Glitnirs norske datterselskaper.

- Vi gjør nå alt som står i vår makt for å sikre våre verdier. Vi mener det er åpenbart at vi er utsatt for underslag, og ser dette som en høyst uvanlig situasjon. Vi kan trygt si at vi i løpet av vår 46 år lange historie aldri har opplevd noe lignende, uttalte Administrerende direktør Gisele Marchand i et pressemøte i går ettermiddag i Eksportfinans’ lokaler.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Administrerende direktør Gisele Marchand, tel: +47 41 51 74 89, e-mail: gma@eksportfinans.no

Kommunikasjonssjef Elise Lindbæk, tel: + 47 22 01 22 64, mobile: +47 90 51 82 50, e-mail: el@eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart