Organisasjonsendringer i Eksportfinans

01.04.2009

Christian Grøm er ansatt som ny Direktør for Risk Management i Eksportfinans. Han kommer fra en stilling som Banksjef innenfor Risikoanalyse i Konsern Finans og Risikostyring i DnB NOR Bank ASA og tiltrer stillingen 1. mai 2009.

Christian Grøm arbeider i dag med styring av kredittrisiko, operasjonell risiko og analyse av kapital i forhold til risiko, inkludert stresstester i forhold til Basel II, ICAAP og konsentrasjonsrisiko. Han har hatt ulike stillinger innenfor økonomi, risikostyring og strategiarbeid i det som nå er DnB NOR siden 1990, og har tidligere arbeidserfaring fra Elkem as og konsulentselskapet Iko Strategi. Christian Grøm er utdannet siviløkonom fra NHH.

I forbindelse med lederskiftet i Risk Management blir det også foretatt enkelte andre organisasjonsmessige tilpasninger. Operations, som omfatter avdelingene Back Office, Betaling og Documentation, overføres til enheten Treasury ledet av Oliver Siem. Denne enheten skifter samtidig navn til Capital Markets.

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Gisele Marchand, tlf 22 01 22 01, mail gma@eksportfinans.no
Direktør for stab Elise Lindbæk, tlf 90 51 82 50, mail el@eksportfinans.no

Les hele pressemeldingen her (pdf)

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart