Innspill til NHD – forslag til tiltak for industrien

10.02.2010

Nærings- og handelsdepartementet initierte senhøstes til dialog med Eksportfinans, GIEK og Innovasjon Norge. I dette møtet ble alle aktørene oppfordret til å gjøre en analyse av utfordringene knyttet til verfts- og leverandørindustrien, samt å komme med forslag til løsninger.

Deler av industrien har frem til slutten av 2009 hatt fulle ordrebøker. Nå går ordreinngangen ned, og dette rammer særlig leverandørindustrien, skriver Norsk Industri i ”Konjunkturrapporten 2010”. Ordretilfanget i store deler av eksportindustrien er fortsatt lavt, og flere bedrifter må nå permittere og nedbemanne. Det vil derfor være nødvendig å finne nye arenaer for å kunne kapitalisere på sin kompetanse – nytenkning blir et nøkkelord. I den rådende situasjonen er det også viktig at myndighetene bidrar til at rammevilkårene er konkurransedyktige og at virkemiddelapparatet settes i stand til å bidra til å understøtte industriens endringsarbeid.

Flere medier fokuserer i disse dager på tiltakene som er foreslått. Eksportfinans leverte sine innspill basert på løsninger som forhåpentligvis kan bidra til å skape muligheter for industrien. Blant annet foreslår Eksportfinans at den offentlig støttede låneordningen gjennom Eksportfinans (”108-ordningen/CIRR-lån”) tilpasses slik at den understøtter eksportindustriens behov for å vri sin virksomhet til arenaer med større etterspørsel de nærmeste årene. Eksportfinans’ notat til NHD er offentlig tilgjengelig og kan leses her: Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien (last ned pdf).

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart