Kan Eksportfinans finansiere skip som bygges ved verft i utlandet?

02.08.2011

Eksportfinans kan tilby offentlig støttet finansiering av eksportkontrakter som fremmer norsk interesse og verdiskaping. Dette er en viktig utvidelse av ordningen for å støtte opp om norsk industris internasjonalisering og styrke norske selskapers konkurransekraft.

Hva betyr dette i praksis?

- Eksportkontrakter (salg over landegrensene) som er inngått av utenlandske selskap underlagt bestemmende norsk eierskap kan finansieres med offentlig støttede lån.

- Leveranser fra selskaper i Norge eller fra norske datterselskaper i utlandet må utgjøre minst 30 % av kontrakten

- Norsk interesse vurderes ut i fra helheten i transaksjonen, herunder forskning, utvikling og innovasjon, produksjon, lokalisering av hovedkontorfunksjoner og eierskap.

GIEK har en tilsvarende ordning for å støtte prosjekter i nasjonal interesse – trykk her for nærmere informasjon: http://www.giek.no/gra_boks/hva_kan_giek_dekke_som_norsk_interesse/no

Spørsmål til hvordan dette er relevant for din virksomhet?

Kontakt gjerne følgende kontaktpersoner for nærmere informasjon:

Jostein Djupvik, tel. 22 01 22 58, jod@eksportfinans.no
Ivar Slengesol, tel. 22 01 23 60, ivs@eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart