Moody’s nedgraderer Eksportfinans med to notches

28.10.2011

Ratingbyrået Moody’s sendte i dag ut en pressemelding der de offentliggjorde sin nedgradering av Eksportfinans ASA med to notches. Ratingen er satt under overvåkning for videre nedgradering. Ratingreaksjonen kommer som en konsekvens av Finansdepartementets beslutning om å ikke gi Eksportfinans varig unntak fra EU’s kapitalkravdirektiv. Myndighetene ga samtidig selskapet en forlengelse av det midlertidige unntaket frem til 31. desember 2012.

Nedgraderingen fører til en mer krevende situasjon for Eksportfinans. Det arbeides intensivt for å finne gode løsninger som ivaretar behovene til kundene og norsk eksportnæring, det vil si en god organisering av offentlig støttede eksportkreditter, både med fastrente (CIRR rente) og markedsrente. Målsetningen er at ordningen skal være tilgjengelig for eksportnæringen både i overgangsperioden og på lang sikt.

”Eksportfinans deler myndighetens syn på at en varig løsning for eksportfinansiering må komme på plass så raskt som mulig. Arbeidet med å finne en løsning skjer i dialog med myndighetene, med de to ansvarlige departementene Nærings- og handelsdepartementet og Finansdepartementet. Det arbeides blant annet med å vurdere en oppkapitalisering av selskapet etter anmodning fra myndighetene. Arbeidet baserer seg på uttalelser som myndighetene har gitt, også i media, om at det skal arbeides for at Eksportfinans kan være en del av løsningen. Styret overvåker situasjonen løpende, og har fokus på å ivareta kundene, de ansatte og eiernes interesser i denne situasjonen”, sier styreleder Geir Bergvoll i en kommentar.

For mer informasjon henvises det til pressemeldingen fra Moody’s.

 

 

 

Kontaktpersoner:
Styreleder Geir Bergvoll, tlf: +4791 31 54 85, e-mail: geir.bergvoll@dnbnor.no

Administrerende direktør Gisele Marchand, tlf: +47 22 01 23 70, e-mail: gma@eksportfinans.no

Kommunikasjonsdirektør, Elise Lindbæk, mobil: +47 90 51 82 50, e-mail: el@eksportfinans.no

 

 

For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart