Eksportfinans’ Samurai obligasjonslån i Japan

19.12.2011

Eksportfinans har mottatt en erklæring om påstått mislighold fra en eier i selskapets japanske obligasjonslån. Basert på innhentede juridiske råd vil selskapet motsette seg erklæringen på det sterkeste. Dette gjøres ut fra at det ikke foreligger mislighold og at erklæringen derfor ikke har noen effekt. Ut fra dette vil den mottatte erklæringen om påstått mislighold ikke innebære kryssmislighold under selskapets øvrige finansielle forpliktelser.

Kontaktpersoner:

Styreleder Geir Bergvoll,
tlf: +47 91 31 54 85, e-mail: geir.bergvoll@dnb.no

Administrerende direktør Gisele Marchand,
tlf: +47 22 01 23 70, e-mail: gma@eksportfinans.no

Kommunikasjonsdirektør Elise Lindbæk,
mobil: +47 90 51 82 50, e-mail: el@eksportfinans.no

Juridisk direktør Carine Lindman,
mobil: +47 97 73 37 79, e-mail: cal@eksportfinans.no

For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart