Eksportfinans’ eksponering mot Lehman Brothers

23.09.2008

Den 15. September søkte Lehman Brothers Holdings Inc om konkursbeskyttelse i henhold til Chapter 11 av United States Bankrupcy Code. På bakgrunn av denne hendelsen vil Eksportfinans gi følgende uttalelse:

Eksportfinans har derivatkontrakter der ulike enheter innenfor Lehman Brothers er motparter. Alle utestående derivatkontrakter er regulert gjennom ISDA avtaler med kredittstøtteavtaler (collateral agreements). Netto eksponering på disse transaksjonene, etter at sikkerhetsavtalene er hensyntatt, vurderes ikke som betydelig. Eksportfinans har ingen annen eksponering mot Lehman Brothers.

Eksportfinans søker nå aktivt å erstatte alle transaksjoner som har blitt terminert.

For mer informasjon, ta kontakt med administrerende direktør Gisele Marchand på telefon +47 22 01 22 01, e-mail gma@eksportfinans.no, eller kommunikasjonssjef Elise Lindbæk +47 90 51 82 50, e-mail el@eksportfinans.no.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart