Eksportfinans: låneengasjement i brudd med EUs kapitalkravdirektiv

01.11.2011

Eksportfinans har den siste tiden mottatt henvendelser vedrørende konsekvensene av beslutningen om at Eksportfinans ikke har fått varig unntak fra reglene om store engasjement i EUs kapitalkravdirektiv. Selskapet velger derfor å offentliggjøre tall som inngår i rapporten for 3. kvartal 2011. Rapporten skal publiseres 8. november 2011.

Eksportfinans har i alt ni låneengasjement sikret med bankgaranti som overstiger NOK 1,3 milliarder, og dermed er i brudd med reglene om store engasjement i EUs kapitalkravdirektiv. Det samlede beløpet for overeksponering er ca NOK 10 milliarder.

Eksportfinans er gitt forlenget midlertidig unntak frem til 31. desember 2012 for EUs kapitalkravdirektiv. Selskapet er fortsatt i dialog med myndighetene for å finne en varig løsning for norsk eksportfinansiering som inkluderer Eksportfinans.

For mer informasjon henvises det til pressemeldinger datert 20. og 28. oktober 2011 om saken, offentliggjort på www.eksportfinans.no.

 

 

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Gisele Marchand,
tlf: +47 22 01 23 70, e-mail: gma@eksportfinans.no

Kommunikasjonsdirektør, Elise Lindbæk,
mobil: +47 90 51 82 50, e-mail: el@eksportfinans.no

 

 

For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart