Gode resultater i første kvartal 2011

10.05.2011

Den underliggende forretningsdriften viste fortsatt gode resultater også i de tre første månedene av 2011. Netto renteinntekter var 386 millioner kroner, sammenlignet med 350 millioner kroner i første kvartal 2010.

Høye utbetalinger av eksportrelaterte lån

Nye utbetalinger av eksportrelaterte lån beløp seg til 7,1 milliarder kroner i første kvartal 2011, sammenlignet med 3,7 milliarder kroner i tilsvarende periode i 2010. Volumet av utestående eksportrelaterte lån var 99,4 milliarder kroner pr. 31. mars 2011, sammenlignet med 84,0 milliarder kroner pr. 31. mars 2010 og 99,8 milliarder pr. 31. desember 2010.

Volumet av Eksportfinans ordrereserve for eksportrelaterte lån er fremdeles solid. Den sannsynlighetsjusterte ordrereserven var ca 25 milliarder kroner pr 31. mars 2011, sammenlignet med 37 milliarder kroner i samme periode i fjor.

God tilgang til innlån

Totale nye innlån i første kvartal 2011 beløp seg til 12,6 milliarder kroner fordelt på 137 transaksjoner, sammenlignet med 26 milliarder kroner og 197 transaksjoner i første kvartal 2010.

Hoveddelen av innlånene i første kvartal 2011 har kommet fra markedet for private plasseringer i Japan og i USA. Eksportfinans returnerte til det sveitiske markedet i januar med en CHF 150 millioner transaksjon med 10 års løpetid.

Resultater

Eksportfinans’ totalresultat for første kvartal 2011 var 52 millioner kroner. Til sammenligning var totalresultatet negativt med 194 millioner kroner i første kvartal 2010. Resultat eksklusiv urealiserte poster var 241 millioner kroner i første kvartal 2011, sammenlignet med 226 millioner kroner i den tilsvarende perioden i 2010. Netto renteinntekter beløp seg til 386 millioner kroner i første kvartal 2011. Dette var en økning på 36 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2010. Denne økningen av netto renteinntekter i 2011 skyldes hovedsakelig høyere rentemarginer på utlån og likviditetsreserven.

Den 7. april ble styrets forslag til ordinært utbytte for 2010 på 500 millioner kroner formelt godkjent i Eksportfinans’ generalforsamling. I tillegg utbetales et preferanseutbytte til staten ved Nærings- og handelsdepartementet på 126 millioner kroner. Utbyttet ble utbetalt til Eksportfinans’ eiere i april. I generalforsamlingen ble preferanseaksjen innløst i henhold til låneavtalen med staten.

Klikk her for å laste ned pressemeldingen (pdf).


Kontaktpersoner:

Administerende direktør Gisele Marchand, tlf : +47 22 01 23 70, e-mail: gma@eksportfinans.no

Direktør for stab/ kommunikasjonsdirektør, Elise Lindbæk, mobil: +47 90 51 82 50, e-mail: el@eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart