Jens Olav Feiring gjeninntrer som juridisk direktør i Eksportfinans

01.02.2012

Jens Olav Feiring (65 år) gjeninntrer som direktør for juridisk og compliance i Eksportfinans, og medlem av selskapets ledergruppe.

Jens Olav Feiring (65 år) gjeninntrer som direktør for juridisk og compliance i Eksportfinans, og medlem av selskapets ledergruppe.

Jens Olav Feiring er jurist utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har vært ansatt i Eksportfinans siden 1974 og har tidligere vært direktør for juridisk og compliance fra 1981 til 2011. Han erstatter Carine Lindman, som har valgt å fratre sin stilling, med virkning fra 1. februar 2012.


Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Gisèle Marchand
Tlf: +47 22 01 22 01
E-post: gma@eksportfinans.no

Stabs- og kommunikasjonsdirektør Elise Lindbæk
Tlf: +47 22 01 22 64 / +47 90 51 82 50
E-post: el@eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart