Investorinformasjon: Prognoser for finansielle data 2011-2017

27.11.2011

Basert på forespørsler fra markedsaktører har Eksportfinans utarbeidet sammendrag av prognoser for balansen og nøkkeltall for egenkapitalen som er inkludert i presentasjonen gjort tilgjengelig nedenfor.

Informasjonen er ment å underbygge Eksportfinans' tidligere uttalelser om at selskapet anser seg selv som godt kapitalisert, har en god likviditetssituasjon og har alle intensjoner om å honorere alle sine forpliktelser når de forfaller. Disse tidligere uttalelsene er fortsatt gyldige.

Vennligst se presentasjonen med prognoser for finansielle data 2011-2017 som er tilgjengelig her:

Investor information from Eksportfinans November 27, 2011

Merk også telefonkonferansen for investorer i regi av Eksportfinans på mandag 28. november 2011, kl 10am New York / 3pm London / 4pm CET. Se mer informasjon her.


Kontaktpersoner:

Styreleder Geir Bergvoll, tlf: +47 91 31 54 85, e-mail: geir.bergvoll@dnb.no

Administrerende direktør Gisele Marchand, tlf: +47 22 01 23 70, e-mail: gma@eksportfinans.no

Kommunikasjonsdirektør, Elise Lindbæk, mobil: +47 90 51 82 50, e-mail: el@eksportfinans.no

For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart