Manglende likviditet truer handel, ifølge konferanse

14.10.2011

Uroen som har preget internasjonale finansmarkeder siden i sommer struper bankenes tilgang til en vitalt råvare: innlån i amerikanske dollar. Konsekvensen er at bankene strammer inn på utlån med lange løpetider. Dette rammer eksportører og prosjekteiere verden over. Samtidig opplever spesialiserte eksportkredittinstitusjoner en mangedobbel utlånsvekst.

Dette var hovedtemaet på den årlige Global Export Finance-konferansen i Berlin 11.-12. oktober, hvor Eksportfinans var representert blant 500 deltakere fra eksportkredittinstitusjoner, banker og eksportører.

Vanskelige innlånsforhold for bankene gjør at langsiktig finansiering, særlig med løpetider over fem år, er mangelvare. Eksportfinans har en høyere kredittrating enn bankene og har derfor lettere og billigere tilgang til innlån med lange løpetider i amerikanske dollar. I en tid med markedsuro er Eksportfinans spesielt viktig som lånekilde for norsk eksportindustri.

Eksportfinans’ utlånsdirektør, Olav E. Rygg, deltok i en paneldebatt om finansiering av offshore-fartøyer sammen med blant andre Wenche Nistad fra Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK). Rygg fortalte om den sterke veksten Eksportfinans har sett i dette segmentet de siste fem-seks årene og om bransjens unike muligheter i Brasil i årene som kommer.

Konferansedeltakerne fikk høre om sterk vekst blant flere sentrale eksportkredittinstitusjoner siden finanskrisen i 2008, ettersom offentlige aktører fyller tomrommene etter kommersielle banker. Garantiinstituttene Hermes i Tyskland, Ex-Im Bank i USA, GIEK i Norge og EKF i Danmark har alle opplevd en to- til tredobling i samlet kreditteksponering i løpet av tiden som har gått siden Lehman-kollapsen høsten 2008. I samme periode har Eksportfinans hatt nær en dobling av utlån til eksportnæringen.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart