Fiskeoppdrett i Chile – fra krise til gryende optimisme?

12.11.2010

Kundeansvarlig Dagny Astrup kom nylig hjem fra den store fiskeoppdrettsmessen "AquaSur" samt rundreise for besøk av kunder og samarbeidspartnere i Chile. I lengre tid har det vært krisetilstander rundt oppdrettsnæringen i Chile, men nå ser aktørene mer positivt på fremtiden.

Oppdrettsnæringen i Chile har de siste årene vært rammet av krise. Finanskrise, fiskesykdom, høy algeoppblomstring (dette tetter fiskenett og fisken får ikke puste) og vulkanutbrudd. Chilenske myndigheter har iverksatt flere tiltak for å regulere næringen, og Dagny opplever på sin reise nå en gryende optimisme blant aktørene innen næringen.

Under oppholdet arrangerte Eksportfinans i samarbeid med det norsk-chilenske handelskammer en samling med middag for ulike representanter tilknyttet oppdrettsnæringen i Chile. Interessen for samlingen var stor, og nær hundre representanter fra kunder, samarbeidspartnere, myndigheter og finansieringsinstitusjoner deltok.

-Jeg opplever aktørene som positive til fremtiden, og en forventning om nye leveranser i årene som kommer fremover. Vi håper nå på en forsiktig økning innen fiskeoppdrett, sier Dagny. Videre kan hun fortelle at aktørene i bransjen opplever de nylige regelverksendringene knyttet til finansiering fra Eksportfinans som positive. Som en del av norske myndigheters pakke for norsk industri tidligere i år ble norsk andel i prosjekter (finansiert under offentlige støttede ordningen) redusert fra 50 til 30 prosent. Videre ble det åpnet for å gi lån som er i nasjonal interesse, dvs. det er også åpnet for finansiering av leveranser også utenfor Norges grenser, gitt at leveransene er underlagt norsk selskap med hovedfunksjoner og majoritetsinnflytelse i Norge.

For sin mangeårige innsats for, og tilstedeværelse i, Chile i regi av Eksportfinans ble Dagny tidligere i år tildelt Kommandør (Comendador) i Bernardo O'Higgins-ordenen. Hedersordenen er den høyeste orden i Chile som kan tildeles utlendinger, og Dagny er den åttende i Norge som mottar Bernardo O'Higgins-ordenen (første kvinne i Norge). Internasjonalt er hun nå i godt selskap med bl.a. Yoko Ono, Edward M. Kennedy m.fl. Som selskap er vi svært stolte av Dagnys innsats for Eksportfinans i Chile.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart