Bedre finansiering for fornybar energi

08.07.2009

OECD-landene har innført nye og bedre betingelser for finansiering av prosjekter innenfor fornybar energi og vannforsyning. For eksport til bl.a. vann-, vind- og solkraftverk kan det nå tilbys lengre løpetider og mer fleksible tilbakebetalingsvilkår enn før.

I lys av klimaendringene ønsker OECD-landene å gi bedre finansieringsbetingelser til energiproduksjon fra fornybare energikilder. Den 18. juni kom man til enighet om en ny avtale som skal fremme investeringer i og eksport til slike prosjekter.

Eksportfinans kan nå derfor tilby inntil 18 års løpetid på lån til disse sektorene. Løpetiden vil være avhengig av at tilfredsstillende kredittgarantier kommer på plass. Det er åpnet for både serie- og annuitetslån. For prosjekter som har behov for ytterligere fleksibilitet, kan Eksportfinans legge opp til inntil 18 måneders avdragsfri periode etter oppstart av kraftverket. Fleksibiliteten er begrenset av et tak på lånets såkalte ”gjennomsnittlige løpetid” (”average weighted life” på engelsk).

De nye betingelsene kan tilbys både for offentlig støttede lån med CIRR-rente og for lån på kommersielle vilkår. Eksportfinans krever at alle lån garanteres av stat eller bank.

OECD-landene er videre enige om å fortsette forhandlingene høsten 2009. Man skal da forhandle om en evt. utvidelse av avtalen til å omfatte klimavennlige teknologier som for eksempel karbonfangst og –lagring, energieffektivisering og såkalte ”smart grids”.

Eksportfinans står gjerne til tjeneste for eksportører, investorer og andre som ønsker ytterligere informasjon. Ta kontakt med Lars Børre Hasle på tlf. 22 01 22 42 / lbh@eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart