Utvidet unntak fra regelverket om store engasjementer

16.02.2012

Eksportfinans har tidligere blitt innvilget et midlertidig unntak fra regelverket om store engasjementer frem til 31. desember 2012. Ved utgangen av 2012 er det per i dag forventet at fem av Eksportfinans' låneengasjementer vil være i brudd med gjeldende regelverk.  

Finanstilsynet har mottatt informasjon fra Eksportfinans om når saldoen på hvert av de fem lånene vil være i tråd med forskriftens maksimumsgrense, som en følge av innbetaling av ordinære avdrag på disse lånene. På grunnlag av denne informasjonen har Finanstilsynet gitt Eksportfinans ny frist inntil dette tidspunktet for hvert enkelt lån om å være i samsvar med det gjeldende regelverket. Tidsfristene er spesifikt knyttet til hvert enkelt lån og faller innenfor perioden 31. desember 2014 - 31. desember 2016.   

Unntaket betinger at Eksportfinans ikke øker sin eksponering for disse lånene utover dagens forventede saldoutvikling for disse engasjementene. Finanstilsynet har også bedt om at Eksportfinans, i størst mulig grad, tilpasser engasjementene til forskriftens krav så snart som mulig.   
 
  
Kontaktpersoner: 

Styreleder Geir Bergvoll,   
tlf: +47 91 31 54 85,   
e-mail:   geir.bergvoll@dnb.no  . 

Administrerende direktør Gisele Marchand,   
tlf: +47 22 01 23 70,   
e-mail:   gma@eksportfinans.no  . 

Kommunikasjonsdirektør, Elise Lindbæk,   
mobil: +47 90 51 82 50,   
e-mail:   el@eksportfinans.no  . 

For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart