Eksportfinans med rekordhøye netto renteinntekter i første halvår 2011

18.08.2011

Den underliggende forretningsdriften i Eksportfinans viste gode resultater i første halvår av 2011. Netto renteinntekter var rekordhøye 732 millioner kroner, som er 38 millioner kroner høyere enn i første halvår av 2010.

Høye utbetalinger av nye eksportrelaterte utlån

Nye utbetalinger beløp seg til 14,9 milliarder kroner i første halvår av 2011, sammenlignet med 15,3 milliarder kroner i samme periode i 2010. Volumet av utestående eksportrelaterte utlån var 103 milliarder kroner per 30. juni 2011, sammenlignet med 99,8 milliarder kroner per 31. desember 2010 og 94,3 milliarder kroner per 30. juni 2010.

Eksportfinans’ ordrebok for eksportrelaterte utlån er solid. Sannsynlighetsvektet ordrereserve var om lag 30 milliarder kroner per 30. juni 2011, sammenlignet med 31 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2010.

Interesse fra investorer

I mai utstedte Eksportfinans et globalt obligasjonslån (såkalt benchmark-transaksjon) i amerikanske dollar med fem års løpetid. Av transaksjonen på USD 1,25 milliarder ble 63 prosent kjøpt av sentralbanker.

Samlede nye innlån i første halvår av 2011 var 33,7 milliarder kroner fordelt på 244 individuelle transaksjoner, sammenlignet med 41,9 milliarder kroner og 462 transaksjoner i første halvår av 2010. Eksportfinans har et mindre innlånsbehov for 2011 og har derfor redusert nivået på utstedelser sammenlignet med tidligere perioder.

Resultater

Eksportfinans hadde et totalresultat på 110 millioner kroner i første halvår av 2011. Det sammenlignbare totalresultatet var 176 millioner kroner i første halvår av 2010. Resultat eksklusiv urealiserte poster var 434 millioner kroner i første halvår av 2011, sammenlignet med 415 millioner kroner i den samme perioden i 2010. Netto renteinntekter var 732 millioner kroner i første halvår av 2011. Dette var 38 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2010. I første halvdel av 2010 ble det avsatt kostnader knyttet til preferanseaksjeutbyttet avsatt. Dette er hovedårsaken til at netto renteinntekter var høyere i første halvår av 2011 sammenlignet med samme periode i 2010.


Klikk her for å lese rapporten for første halvår 2011 (pdf, kun engelsk).

Klikk her for å lese pressemeldingen (pdf).
 

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart