Eksportfinans tredje kvartal 2008

06.11.2008

Fortsatt god underliggende forretningsvirksomhet – resultat påvirket av islandsengasjementer


Den underliggende forretningsvirksomheten i Eksportfinanskonsernet hadde en fortsatt positiv resultatutvikling i 3. kvartal 2008. Netto renteinntekter var 61 prosent høyere i 3. kvartal 2008 sammenlignet med den samme perioden i 2007.

Situasjonen i de internasjonale finansmarkedene i 3. kvartal 2008 førte til en nedgang i virkelig verdi på finansielle instrumenter på 343 millioner kroner. Situasjonen på Island har vært en særlig medvirkende årsak til denne nedgangen og har ført til et tap på islandske banker på 318 millioner kroner i 3. kvartal 2008.

Netto renteinntekter for de første ni månedene av 2008 sett under ett utgjorde 601 millioner kroner, som er en økning på 188 millioner kroner sammenlignet med den samme perioden i 2007. Veksten skyldes et høyere volum av eksportrelaterte lån, økte inntekter fra kapitaløkningen på 1,2 milliarder kroner i 1. kvartal 2008 og høyere renteinntekter i norske kroner.

Konsernet hadde et underskudd etter årets første ni måneder på 180 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 64 millioner kroner i den samme perioden i 2007. Underskuddet i 3. kvartal skyldes i hovedsak tap på utlån til Island (se over).

Eksportutlån
Den sterke veksten i nye eksportrelaterte utlån fortsatte i de første ni månedene av 2008. Volumet av utestående eksportrelaterte lån utgjorde 71 milliarder kroner pr. 30. september 2008, sammenlignet med 56,3 milliarder kroner ved årsslutt 2007 og 51,2 milliarder kroner pr. 30. september 2007.

Kommuneutlån
Totale utlån fra Eksportfinans’ heleide datterselskap Kommunekreditt Norge AS pr. 30. september 2008 utløp seg til 61,5 milliarder kroner, sammenlignet med 68,3 milliarder kroner ved årsslutt 2007 og 65,7 milliarder kroner pr. 30. september 2007. Nedgangen skyldes en reprising av deler av selskapets utlånsportefølje basert på noe høyere innlånskost.

Innlån
Til tross for den krevende situasjonen i de internasjonale kapitalmarkedene har Eksportfinans hatt god tilgang på innlån i de første ni månedene av 2008. Totale nye innlån i de første ni månedene av 2008 var 69,2 milliarder kroner fordelt på 710 transaksjoner, mot 62,9 milliarder kroner fordelt på 659 transaksjoner i samme periode i 2007.

Les hele pressemeldingen her (pdf)

Last ned rapporten for tredje kvartal her (pdf)

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart