Eksportfinans tilknyttes Ekvatorprinsippene

01.09.2010

Ekvatorprinsippene er et sett av frivillige retningslinjer for prosjektfinansiering som i stor grad er basert på retningslinjer fra Verdensbankens organ for prosjektsamarbeid med næringslivet, International Financial Corporation (IFC). Ekvatorprinsippene kan anses som en internasjonal standard for ansvarlig kredittgivning.

Tilknyttingen til Ekvatorprinsippene er i tråd med Eksportfinans’ forpliktelse til å delta i miljømessige og sosialt bærekraftige prosjekter, og vil være et viktig verktøy for å sikre bærekraftig prosjektfinansiering fremover.

Bakgrunnen for Ekvatorprinsippene kom av et ønske fra flere banker om felles retningslinjer for miljø og sosiale forhold i prosjektfinansiering som kan brukes på tvers av landegrenser og industrisektorer. I 2002 møttes noen få banker i London sammen med Verdensbankens IFC for å diskutere dette. Møtet ledet til det første utkastet av Ekvatorprinsippene som ble lansert i Washington i 2003. Prinsippene ble videre vedtatt av over 40 finansinstitusjoner gjennom en treårig implementeringsperiode. I dag er nærmere 70 institusjoner tilknyttet prinsippene.

Finansinstitusjonene har knyttet seg til disse prinsippene for å sikre seg at prosjektene de finansierer er utviklet på en sosialt ansvarlig måte og reflekterer sunn miljøforvaltningspraksis. Ekvatorprinsippene har som målsetning å være en felles grunnlinje og rammeverk for implementering av hver tilknyttet institusjons egne interne sosiale og miljøpolicies, prosedyrer og standarder relatert til egen prosjektfinansiering. Prinsippene gjelder all ny prosjektfinansiering globalt med totale prosjektkapitalkostnader på USD 10 millioner eller mer, og på tvers av alle industrisektorer. Prinsippene er ikke tiltenkt å være reaktive, men brukes ved all prosjektfinansiering. Dette gjelder også ved en utvidelse eller forbedring av en allerede eksisterende fasilitet hvor endringer i skala eller omfang kan skape en negativ effekt på miljø eller sosiale forhold, eller ha en betydelig påvirkning utover den opprinnelige vurderingen.

Ekvatorprinsippene består av ti prinsipper som bl.a. forplikter bankene til å kreve miljøkonsekvensanalyser, offentlige høringer og generell prosjektledelse som er i tråd med ulike minstestandarder innenfor miljø, menneskerettigheter og arbeidsvilkår. Les mer om Ekvatorprinsippene på deres nettside.

Tilslutningen til Ekvatorprinsippene er beskrevet i Eksportfinans' policy for samfunnsansvar, trykk her for å laste ned dokumentet (pdf).

Trykk her for å lese pressemeldingen

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart