Eksportfinans’ avtale med Staten er godkjent

02.02.2009

Eksportfinans inngikk en avtale med Staten 26. november 2008 om å yte innlån til Eksportfinans for å sikre at norske eksportører får langsiktig finansiering til sine prosjekter. Avtalen ble godkjent i Stortinget 19. desember 2008, i Eksportfinans’ ekstraordinære generalforsamling 29. januar 2009, og av ESA (EFTA Surveillance Authority) 30. januar 2009.

Eksportfinans forvalter i dag den statsstøttede ordningen for fastrentelån til eksportnæringene etter avtale med Staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Eksportfinans har konkludert med at selskapet ikke ser seg i stand til å øke utlån under ordningen på grunn av situasjonen i det internasjonale kapitalmarkedet. Norske myndigheter ser alvorlig på en situasjon hvor norsk næringsliv ikke har tilgang på eksportfinansiering i tråd med ordninger som er vanlig internasjonalt. For å sikre tilgangen på langsiktig eksportfinansiering for norsk næringsliv gjennom Eksportfinans har Staten og Eksportfinans inngått avtalen hvor Staten vil yte innlån til Eksportfinans i en toårs periode. Avtalen var betinget av godkjennelse fra Stortinget, ESA og tilslutning fra generalforsamlingen i Eksportfinans. Nå er samtykke til avtalen blitt gitt av alle tre instanser, og avtalen er dermed godkjent.

Les pressemeldingen fra ESA her.

Stortingsproposisjonen er tilgjengelig på www.regjeringen.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart