Eksportfinans ASA trekker frivillig noterte verdipapirer fra American Stock Exchange i forkant av New York Stock Exchange Euronext’s oppkjøp av American Stock Exchange

10.11.2008

Oslo, 10. november 2008 - Eksportfinans ASA kunngjorde i dag at de frivillig trekker såkalte PLUSS obligasjoner for USD18,268,000 knyttet til S&P 500® Index med forfall 20. mars 2009, for tiden registrert på American Stock Exchange. Denne frivillige tilbaketrekkingen kommer som et resultat av American Stock Exchange' overtagelse av New York Stock Exchange Euronext. New York Stock Exchange Euronext's planlegger å konsolidere alle børsnoterte fond og strukturerte produkter i New York Stock Exchange Arca. Derav følger denne delistingen av alle verdipapirer fra American Stock Exchange. Eksportfinans har besluttet å ikke overføre noteringen av visse verdipapirene til New York Stock Exchange Arca.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonssjef Elise Lindbæk, 
tel: + 47 22 01 22 64, mobile: +47 90 51 82 50, e-mail: el@eksportfinans.no.

Trykk her for å lese pressemeldingen (pdf)

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart