Rekordhøye utbetalinger av eksportrelaterte lån, sterkt resultat fra underliggende forretningsvirksomhet

19.08.2010

De gode resultatene fra den underliggende forretningsvirksomheten fortsatte inn i andre kvartal og netto renteinntekter utgjorde 694 millioner kroner i første halvår 2010. Utbetalinger til eksportrelaterte lån var rekordhøye i perioden med 15,3 milliarder kroner.

Enkelte positive signaler for maritim sektor
Eksportfinans har en solid ordrebok av eksportutlån for 2010. Nye utbetalinger av eksportrelaterte lån var 15,3 milliarder kroner i det første halvåret av 2010, sammenlignet med 11,8 milliarder kroner i tilsvarende periode i 2009. Volumet av utestående eksportutlån var 94,5 milliarder kroner pr. 30. juni 2010, sammenlignet med 79,5 milliarder kroner pr. 30. juni 2009, og 81,4 milliarder kroner pr. 31.desember 2009.

Nye utbetalinger skyldes i hovedsak kontrakter inngått i løpet av de to foregående år for finansiering av skip, skipsutstyr og prosjekter innen offshore olje og gass. Norsk maritim sektor opplever fortsatt høy internasjonal konkurranse, men første halvår 2010 viser tegn til at sektoren kan være inne i en positiv trend. Antall kontrakter som inngås ved norske verft er økende, og verdien av nye kontrakter inngått første halvår 2010 er høyere enn tilsvarende periode i 2009. - Norsk og internasjonal økonomi er fortsatt preget av noe usikkerhet, men enkelte tegn indikerer nå en positiv utvikling for norsk eksportindustri. Eksportfinans er godt posisjonert for å imøtekomme kundenes behov ved en eventuell vekst, sier administrerende direktør Gisele Marchand.

God tilgang til funding
Eksportfinans opplever god tilgang til funding, og selskapet la i løpet av første halvår 2010 ut to obligasjonslån (såkalte benchmarktransaksjoner), et lån på USD 1 milliard med 3-års løpetid spesielt rettet mot amerikanske investorer, og det ble også lagt ut et obligasjonslån i Japan på JPY 30 milliarder med 5-års løpetid, rettet mot japanske investorer. Totale nye innlån i første halvår 2010 beløp seg til 41,9 milliarder kroner fordelt på 462 transaksjoner, sammenlignet med 32,9 milliarder kroner fordelt på 550 transaksjoner i samme periode i 2009.

Resultater
Eksportfinans hadde et totalresultat på NOK 176 millioner kroner første halvår 2010 sammenlignet med 425 millioner kroner i tilsvarende periode i 2009. Eksportfinans hadde et netto overskudd før urealiserte tap og gevinster på 415 millioner kroner i første halvår 2010, mot 523 millioner kroner i tilsvarende periode året før. Usikkerheten i de internasjonale kapitalmarkedene har ført til relativt høye kredittspreader i første halvår av 2010. Dette har gitt høye inntekter fra likviditetsplasseringer, noe selskapet anser som en midlertidig situasjon.

- Eksportfinans har i dag et konkurransefortrinn i fundingmarkedet som gjør det attraktivt for våre kunder å kombinere finansiering gjennom Eksportfinans med bankgarantier. Vi er svært fornøyd med å levere gode resultater i første halvår 2010, sier administrerende direktør Gisele Marchand.

Trykk her for å laste ned rapport for første halvår 2010 (pdf, kun på engelsk)
Trykk her for å laste ned pressemeldingen (pdf)

Kontaktpersoner:
Administerende direktør Gisele Marchand, tlf : +47 22 01 23 70, e-mail: gma@eksportfinans.no
Direktør for stab/ kommunikasjonsdirektør, Elise Lindbæk, mobil: +47 90 51 82 50, e-mail: el@eksportfinans.no.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart