Børsmelding: Eksportfinans gjennomfører emisjon

18.01.2008

Eksportfinans henter inn 1,2 milliarder kroner i ny aksjekapital fra sine eiere. Bakgrunnen for emisjonen er at selskapet har urealiserte kurstap i sin likviditetsportefølje. I tillegg har selskapet opplevd rekordstor utlånsvekst i 2007.

Et konsortium bestående av eierbanker som representerer 84,97 prosent av aksjekapitalen har undertegnet en garantiavtale for emisjonen. Regjeringen har i statsråd i dag besluttet å legge frem en stortingsproposisjon med henblikk på å delta pro rata med sin 15 prosent eierandel i emisjonen. Kapitaltilførselen skal sikre en tilfredsstillende kapitaldekning for selskapet, og være med på å sikre høy rating fra de internasjonale ratingbyråene.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Gisele Marchand
Administrerende direktør
tlf +47 41 51 74 89
e-post: gma@eksportfinans.no

 

 

Elise Lindbæk
Kommunikasjonssjef
tlf +47 90 51 82 50
e-post: el@eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart