Informasjon til våre kunder om inngått avtale med Staten

02.12.2008

Eksportfinans inngikk den 26. november en avtale med Nærings-og Handelsdepartementet (NHD) om finansiering av utlån for norsk eksportnæring. Avtalen innebærer at Eksportfinans kan låne direkte av staten for å finansiere norske eksportkontrakter som kvalifiserer for offentlig støttede eksportkreditter (såkalte CIRR-lån). Som et alternativ, kan det tilbys lån med flytende rente for finansiering av disse kontraktene. Avtalen med NHD forutsetter godkjennelse fra Stortinget, ESA og Eksportfinans' generalforsamling. 
Avtalen kom på plass med utgangspunkt i at det internasjonale markedet for langsiktige obligasjonslån kun er tilgjengelig for utstedere med statsgaranti. Eksportfinans har ikke slik garanti og måtte derfor innføre forbehold om utbetaling av nye utlån tidligere i høst. Basert på avtalen med NHD, er vi glade for at vi nå kan behandle nye henvendelser om finansiering av eksportkontrakter. Inntil avtalen er formelt godkjent, må vi imidlertid ta forbehold bl.a. om at Eksportfinans har tilstrekkelig finansiering. Dette forbeholdet inntas i låneavtaler og tilbud eller skisser til langsiktig finansiering av eksportkontrakter. Etter at avtalen med NHD er formelt godkjent, vil vårt forbehold være knyttet til at Stortinget bevilger de nødvendige rammer for låneordningen. Godkjennelse av avtalen med NHD forventes å finne sted innen 31. januar 2009.


Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til avtalen med NHD eller finansieringsmulighetene fra Eksportfinans.

The background necessitating the Agreement is that the market for raising debt currently is limited to borrowers with the support of a government guarantee. Eksportfinans does not have such guarantee and was forced to introducing a clause covering a situation where sufficient funds were unavailable in the fall of 2008. With the Agreement in place, we are happy to announce that we now are in the position to process new loan applications for financing of export contracts. Until the Agreement has been formally approved as mentioned above, we will however have to maintain the'sufficient availability of funds' clause. This clause will be included in Loan Agreements, term sheets and proposals for possible financing of export contracts; after formal approval of the Agreement we will still have to make financing subject to sufficient allocation of funds from the Norwegian Parliament for the relevant fiscal year. We have reason to believe that the formal approval of the Agreement will be at hand by January 31, 2009.

Please do not hesitate to address any questions on the above subject.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart