Eksportfinans inngår avtale med staten for å sikre langsiktig finansiering til norsk eksportnæring

27.11.2008

Eksportfinans inngikk natt til i dag en avtale med Staten om å yte innlån til Eksportfinans for å sikre at norske eksportører får langsiktig finansiering av sine prosjekter.

Ordningen går ut på at staten yter lån til Eksportfinans i to år fremover for finansiering av nye eksportprosjekter som kvalifiserer inn under den såkalte CIRR ordningen. Lånene fra staten til Eksportfinans vil ha en løpetid på inntil 5 år. Staten uttaler at under rimelige forutsetninger kan finansieringsbehovet bli rundt 50 milliarder kroner de neste to årene.

Administrerende direktør i Eksportfinans Gisele Marchand uttaler: ”Vi er tilfreds med at vi har kommet frem til en avtale med Staten som sikrer at norske eksportører får nødvendig finansiering av sine prosjekter. Som følge av den krevende situasjonen i det internasjonale kapitalmarkedet har tilgangen på langsiktige innlån for Eksportfinans ikke vært tilstrekkelig til å ta hånd om den store etterspørselen etter eksportkreditter som vi har opplevd i høst. Med denne avtalen vil vi kunne imøtekomme etterspørselen fra eksportørene.”

Avtalen med Staten er rettet spesielt mot eksportkreditter, og omfatter ingen spesifikk løsning for Eksportfinans’ datterselskap Kommunekreditt Norge AS. Eksportfinans ønsker i større grad å konsentrere sin virksomhet om eksportfinansiering i fremtiden, og vil derfor vurdere å selge datterselskapet gitt at det oppnås en akseptabel pris. Gisele Marchand uttaler: ”Vi er opptatt av at det skal finnes gode løsninger for de ansatte i Kommunekreditt og kommunene.”

Avtalen er inngått med forbehold om tilslutning fra aksjonærene som representerer minst 2/3 av aksjene i Eksportfinans og med forbehold om Stortingets samtykke.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Administrerende direktør Gisele Marchand, tlf 41 51 74 89, gma@eksportfinans.no
Kommunikasjonsdirektør Elise Lindbæk, tlf 90 51 82 50, el@eksportfinans.no

For å lese pressemeldingen (pdf), klikk her

Se pressemelding fra Regjeringen: Regjeringen sikrer arbeidsplasser i eksportbedrifter

Les avtalen ved å følge denne linken (pdf)

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart