Fjerde kvartalsrapport 2011

01.03.2012

Eksportfinans kunne vise til gode resultater både for fjerde kvartal og for hele regnskapsåret 2011. Netto renteinntekter var NOK 445 millioner i fjerde kvartal og NOK 1.550 millioner for hele 2011. Selskapet er solid, med en kjernekapitaldekning på 16,1 prosent ved utgangen av 2011. Styret legger vekt på å opprettholde selskapets soliditet, og har derfor besluttet å ikke foreslå utbytte for 2011.

 
Høye utbetalinger av eksportrelaterte utlån
Nye utbetalinger i 2011 var NOK 33,7 milliarder, som var på linje med 2010. Eksportrelaterte utlån økte fra NOK 99,8 milliarder til NOK 111,3 milliarder gjennom 2011. Etterspørselen etter nye lån i form av lånesøknader var høy i 2011, noe som synliggjør høy aktivitet i de deler av norsk eksportnæring som Eksportfinans betjener.

Gode resultater, men store urealiserte gevinster på egen gjeld
Resultat etter skatt i henhold til IFRS var NOK 30.039 millioner for 2011. Resultat fra den underliggende driften, eksklusiv urealiserte gevinster og tap, var NOK 945 millioner. Inkludert i IFRS-resultatet er en urealisert gevinst på selskapets egen gjeld på NOK 29.270 millioner (etter skatt). Eksportfinans' gjeld er regnskapsført til virkelig verdi. Beregningen av virkelig verdi per 31. desember 2011 ble påvirket av utgangen i kredittspreader etter ratingnedgraderingene i november 2011. Selskapets gjeld ble nedgradert etter myndighetenes beslutning 18. november 2011 om å overta den offentlig støttede eksportkredittordningen.

De urealiserte gevinstene på egen gjeld vil bli reversert som urealiserte tap i fremtidige perioder ved innganger i kredittspreader, og når de enkelte innlånene nærmer seg forfall. Kapitaldekningen påvirkes ikke i vesentlig grad av denne effekten ettersom endringer i virkelig verdi på egen gjeld som skyldes bevegelser i kredittspread ikke påvirker regulatorisk kapital.

God posisjon fremover
Selskapet mener at det er godt posisjonert til å bevare verdier og fortsette driften i årene fremover. I tillegg til komfortable likviditetsreserver og god soliditet, har selskapet godt samsvar mellom forfall på eiendeler og gjeld. Se note 16 i regnskapet for fjerde kvartal 2011 for mer informasjon.

 

Årsregnskapet for 2011

Eksportfinans planlegger følgende datoer for fullstendig årsregnskap for 2011:

 • 31. mars 2012: Årsrapport 20-F for regnskapsåret 2011 i henhold til amerikanske krav offentliggjøres.
 • 19. april 2012: Årsrapport i henhold til norske regler offentliggjøres etter generalforsamlingen

Nøkkeltall:

2011

2010

Nye utlån

NOK 33,7 milliarder

NOK 33,7 milliarder

Nye innlån gjennom obligasjoner

NOK 51,6 milliarder

NOK 72,2 milliarder

Sum eiendeler ved utgangen av perioden

NOK 213,9 milliarder

NOK 215,5 milliarder

Kapitaldekning ved utgangen av perioden

19,4 %

17,6 %

Netto renteinntekter

NOK 1.550 millioner

NOK 1.419 millioner

Resultat

Resultat eksklusiv urealiserte

gevinster/tap på finansielle instrumenter

og eksklusiv tap dekket av PHA

NOK 30.039 millioner

NOK 945 millioner

NOK 448 millioner

NOK 859 millioner

Eksportfinans vil avholde en telefonkonferanse med oppdateringer i etterkant av resultatene for fjerde kvartal.

Torsdag 1. mars 2012 kl. 10.00 New York / 15.00 London / 16.00 Oslo

For å delta, vennligst ring:

 • Norge Free Call 800 194 09
 • Japan Free Call 0066 338 124 22
 • Singapore Free Call 800 4411 384
 • Switzerland Free Call 0800 920 007
 • UK Standard International +44 (0) 1452 559 031
 • USA Free Call 1866 966 9163

Et opptak av konferansen vil bli tilgjengeliggjort senere.

 

 

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon:

Administrerende direktør Gisèle Marchand,
telefon: +47 22 01 23 70 / +47 415 17 489,
e-post: gma@eksportfinans.no

Direktør for stab/kommunikasjonsdirektør Elise Lindbæk,
telefon: +47 22 01 22 64 / +47 905 18 250,
e-post: el@eksportfinans.no

Økonomidirektør Geir Ove Olsen,
telefon: +47 22 01 23 05 / +47 900 92 326,
e-post: goo@eksportfinans.no 
 

 

 

Forward-looking statements
The statements contained herein constitute "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of our control, that may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied from the forward-looking statements. As a result, the forward-looking statements included herein should not be regarded as a representation that the plans and objectives discussed herein will be achieved. Eksportfinans disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart