Sterkt resultat fra underliggende forretningsvirksomhet

02.03.2010

Eksportfinans hadde netto renteinntekter på 1,5 milliarder kroner i 2009. Dette er 647 millioner kroner høyere enn foregående år. Selskapet har i 2009 hatt historisk høye utbetalinger av eksportrelaterte lån.

Eksportfinans hadde et netto overskudd før urealiserte tap og gevinster på 1,04 milliarder kroner i 2009, mot 216 millioner kroner i 2008.

Les hele pressemeldingen her (pdf) 
Les pressmelding frigitt 3.mars 2010: korreksjon til 4.kvartalsrapport (pdf)
Last ned Eksportfinans' kvartalsrapport for 4.kvartal 2009 her (kun engelsk, pdf)

Eksportutlån
Nye utbetalinger av eksportrelaterte lån var historisk høyt i 2009. Nye utbetalinger i løpet av året var 28,1 milliarder kroner, sammenlignet med 25,3 milliarder kroner i 2008. Volumet av utestående eksportutlån var 81,4 milliarder kroner pr. 31.12.09, sammenlignet med 80,4 milliarder kroner ved årsslutt i 2008.

Innlån
Eksportfinans la ut to obligasjonslån (såkalte benchmarktransaksjoner) i løpet av fjerde kvartal. En global benchmarktransaksjon på USD 1,5 milliarder med 5-års løpetid spesielt rettet mot amerikanske investorer, og en transaksjon på CHF 225 millioner med 9,5 års løpetid rettet mot sveitsiske investorer. Nye innlån pr. 31.12.09 beløp seg til 69,3 milliarder kroner fordelt på 1023 transaksjoner, sammenlignet med 93,7 milliarder kroner fordelt på 836 transaksjoner i 2008.

Resultat
Totalresultatet for Eksportfinans viste et underskudd på 1,46 milliarder kroner i 2009, i følge den internasjonale regnskapsstandarden IFRS. Det negative resultatet skyldes en reversering av urealiserte gevinster på Eksportfinans’ gjeld. Bakgrunnen er normalisering i de internasjonale finansmarkedene som førte til en reduksjon i internasjonale kredittspreader i 2009. Dette medførte en reversering av netto urealiserte gevinster til virkelig verdi av Eksportfinans’ egen gjeld som ble bokført i 2008 og i begynnelsen av 2009. Mens Eksportfinans bokførte urealiserte gevinster på 4,9 milliarder kroner av selskapets gjeld (netto inklusive derivater) for året 2008, var det tilsvarende resultatet i 2009 et urealisert tap på 3,9 milliarder kroner. Pr. 31.12.09 utestår 1,8 milliarder kroner i urealiserte gevinster som vil bli reversert som urealiserte tap i fremtiden. Disse urealiserte tapene påvirker ikke selskapets kjernekapital i vesentlig grad.
Basert på de gode resultatene av underliggende forretningsdrift foreslår styret overfor generalforsamlingen at det utbetales et ordinært utbytte til aksjonærene på 700 millioner kroner.
- Året vi legger bak oss har vært preget av finanskrisen i første halvår, med påfølgende tegn til normalisering i andre halvår. Norsk og internasjonal økonomi har vært preget av dette. I en slik situasjon er vi glade for at vi har kunnet spille en viktig rolle for våre kunder, samtidig som vi har oppnådd et godt resultat fra underliggende forretningsdrift, sier administrerende direktør i Eksportfinans, Gisele Marchand.

Kontaktpersoner:
Adm.dir. Gisele Marchand, tlf. 22 01 23 70, e-post: gma@eksportfinans.no
Direktør for stab/Kommunikasjonsdirektør Elise Lindbæk, mobil 90 51 82 50, e-post: el@eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart