Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Eksportfinans ASA

Nedenfor finnes informasjon om hvordan Eksportfinans behandler personopplysninger som samles inn, hvorfor det gjøres og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Kontaktdetaljer for Eksportfinans som behandlingsansvarlig for personopplysninger er:

Adresse: Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo
E-post: eksportfinans@eksportfinans.no
Telefon: + 47 22 01 22 01
Organisasjonsnr.: 816 521 432

Personvernansvarlig i Eksportfinans er Elise Lindbæk (tel: +47 22 02 22 01, el@eksportfinans.no).

1. Hvorfor samles det inn personopplysninger og hva slags informasjon samles inn

Det samles inn og brukes personopplysninger:

 • for å kunne oppfylle en avtale selskapet har med personer eller selskaper. Behandlingen er en konsekvens av avtalen; 
 • for å kunne gi oppdatert informasjon om selskapets virksomhet og resultater. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining eller etter samtykke;
 • for å kunne besvare og behandle henvendelser/forespørsler til selskapet. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å kunne besvare/behandle slike henvendelser;
 • i forbindelse med rekruttering til stillinger i Eksportfinans. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke gitt i forbindelse med søknad på stillingen.

Videre samler selskapet inn informasjon og/eller dokumentasjon som er lovpålagt, eksempelvis kopi av identitetsbevis. Dette behandles i tråd med disse retningslinjene.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger gis ikke videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Eksportfinans bruker av og til databehandlere til å behandle personopplysninger på selskapets vegne. I slike tilfeller er det inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

3. Lagringstid

Selskapet lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for samt i henhold til lovkrav om lagring. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som selskapet behandler på grunnlag av samtykke slettes, hvis samtykket trekkes tilbake og at personopplysninger behandlet for å oppfylle en avtale slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Dette med mindre det er et lovkrav om fortsatt oppbevaring.

4. Rettigheter vedrørende behandling av personopplysninger

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Eksportfinans behandler om deg. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynet.

For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg til selskapets. Din henvendelse vil bli besvart så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du vil bli bedt om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før du kan ta i bruk dine rettigheter overfor selskapet. Dette for å være sikker på at det er kun deg som gis tilgang til dine personopplysninger, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

5. Klager

Dersom du mener Eksportfinans’ behandling av personopplysninger ikke stemmer med det som er beskrevet her eller at personvernlovgivningen brytes på andre måter, kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av selskapets tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen som er gitt her.  Oppdatert informasjon vil finnes tilgjengelig på Eksportfinans’ nettside.

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart