Eksportfinans 3. kvartal: Økt aktivitet innen fornybar energi - fortsatt sterkt resultat fra underliggende forretningsvirksomhet

11.11.2010

De gode resultatene fra den underliggende forretningsvirksomheten fortsatte inn i tredje kvartal, og netto renteinntekter utgjorde 1,1 milliarder kroner i de ni første månedene av 2010. Eksportfinans opplever økt etterspørsel etter finansiering fra norske selskaper med internasjonal aktivitet, og økt aktivitet innen våre nye satsningsområder fornybar energi og miljø.

 

Les hele pressemeldingen her (pdf)
Last ned Eksportfinans' kvartalsrapport for 3. kvartal 2010 her (kun engelsk)

- Aktiviteten i tredje kvartal følger den samme positive utvikling som i de to foregående kvartalene. Vi er opptatt av å være en god finansieringspartner for norsk eksportindustri, og det er svært hyggelig å oppleve en økning i etterspørselen etter våre finansieringsprodukter, sier administrerende direktør Gisele Marchand.

Økt etterspørsel etter Eksportfinans’ produkter
Eksportfinans har fortsatt en solid ordrebok av eksportutlån for utbetaling i årene fremover. Nye utbetalinger av eksportrelaterte lån var 21,2 milliarder kroner i årets første ni måneder, sammenlignet med 21,3 milliarder kroner i tilsvarende periode i 2009. Volumet av utestående eksportutlån var 92,7 milliarder kroner pr. 30. september 2010, sammenlignet med 78,1 milliarder kroner pr 30. september 2009, og 81,4 milliarder kroner pr. 31. desember 2009.

Norsk maritim sektor er fortsatt utsatt for sterk internasjonal konkurranse, men årets ni første måneder indikerer en noe bedret situasjon for sektoren. Nye kontrakter inngått ved skipsverft beløp seg til rundt 10 milliarder kroner i årets ni første måneder, sammenlignet med 3 milliarder kroner i hele 2009. Eksportfinans er forespurt om å finansiere en stor andel av kontraktene inngått i 2010. I tillegg opplever selskapet i tredje kvartal en økning i utlånsvolumet til norske selskaper med internasjonal virksomhet. Dette skyldes konkurransedyktige lånebetingelser hos Eksportfinans. Selskapet har også etterspørsel etter finansiering til prosjekter innefor fornybar energi. I løpet av tredje kvartal ble det blant annet utbetalt lån til Scatec Solar for finansiering av solparker i Tsjekkia.

- Eksportfinans er en støttespiller for eksportindustrien, og følger nøye med på utviklingen innen de markedene og sektorene vi bistår. I tillegg til høyere etterspørsel etter våre produkter generelt er det hyggelig å nå se større aktivitet innen store deler av eksportindustrien, sier Gisele Marchand.

God tilgang til innlån fra det internasjonale kapitalmarkedet
Eksportfinans har god tilgang til funding globalt, og selskapet la i løpet av tredje kvartal 2010 ut et nytt obligasjonslån (såkalte benchmarktransaksjon). Lånet var på USD 1,25 milliarder med 5 års løpetid, og selskapet opplevde solid etterspørsel og overtegning av lånet ved utstedelse. Totale nye innlån pr. 30. september 2010 beløp seg til 56,2 milliarder kroner, sammenlignet med 43,4 milliarder kroner i samme periode i 2009.

Resultater
Totalresultat for selskapet viser et overskudd på 177 millioner kroner pr. 30. september 2010, sammenlignet med negativt resultat på 1 milliard kroner i tilsvarende periode i 2009. Selskapet hadde et netto overskudd før urealiserte tap og gevinster pr. 30. september på 648 millioner kroner, mot 803 millioner kroner pr. 30. september 2009. Usikkerheten i de internasjonale kapitalmarkedene har ført til relativt høye kredittspreader i markedet gjennom årets første ni måneder. Dette har gitt høye inntekter fra likviditetsplasseringer, noe selskapet anser som en midlertidig situasjon.

Kontaktpersoner:

Administerende direktør Gisele Marchand, tlf : +47 22 01 23 70, e-mail: gma@eksportfinans.no

Direktør for stab/ kommunikasjonsdirektør, Elise Lindbæk,mobil: +47 90 51 82 50, e-mail: el@eksportfinans.no.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart