Gode resultater fra den underliggende forretningsvirksomheten

13.08.2009

Den underliggende forretningsvirksomheten i Eksportfinans hadde et rekordhøyt resultat i første halvår 2009. Netto renteinntekter utgjorde 680 millioner kroner i perioden, som var en økning på 417 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2008. Utbetalinger av eksportrelaterte lån var fortsatt høye i første halvår 2009. Salget av Eksportfinans’ datterselskap Kommunekreditt Norge AS ble gjennomført 24. juni.

Eksportfinans hadde et totalresultat på 425 millioner kroner i første halvår 2009 opp fra et underskudd på 11 millioner kroner i den tilsvarende perioden i 2008. Økningen i totalresultatet skyldes en økning i netto renteinntekter og en netto gevinst fra salget av Kommunekreditt Norge AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Eksportutlån
Nye utbetalinger av eksportrelaterte lån var fremdeles høye i det første halvåret av 2009. Nye utbetalinger var 11,8 milliarder kroner, sammenlignet med 11,2 milliarder kroner i tilsvarende periode i 2008. Volumet av utestående eksportutlån var 79,5 milliarder kroner pr. 30. juni 2009, sammenlignet med 63,1 milliarder kroner pr. 30. juni 2008.

Eksportmarkedet er for tiden utfordrende for norske eksportører som en følge av den internasjonale finanskrisen. Eksportfinans har kunnet opprettholde sine tjenester til den norske eksportindustrien gjennom denne utfordrende tiden. Dette har vært viktig for eksportindustrien da andre kilder til finansiering har vært begrenset. Eksportfinans inngikk en innlånsavtale med Staten i november 2008. Dette, i kombinasjon med økte garantirammer for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), har vist seg å være en effektiv måte å sikre de finansielle behovene i eksportindustrien.

Innlån
I juni 2009 la Eksportfinans ut et større innlån på CHF 300 millioner med 7,5 års løpetid rettet mot sveitiske investorer, en såkalt benchmark transaksjon. Nye innlån i første halvår 2009 beløp seg til 32,9 milliarder kroner fordelt på 550 transaksjoner, mot 48,5 milliarder kroner fordelt på 477 transaksjoner i den samme perioden i 2008. Nye utstedelser var kjøpt primært av investorer i Japan, men også i USA.

Kommuneutlån
Eksportfinans inngikk en avtale med KLP 7. mai 2009 hvor KLP kjøper alle aksjer i Kommunekreditt Norge AS. Aksjene ble solgt til bokført verdi pr. 31. mars 2009. Den juridiske overførselen av eierskap ble gjennomført 24. juni 2009.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Gisele Marchand
Administrerende direktør
tlf: +47 41 51 74 89
e-post: gma@eksportfinans.no

Elise Lindbæk
Stabsdirektør/kommunikasjonssjef
tlf: +47 90 51 82 50
e-post: el@eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart