Positivt resultat i 2. kvartal 2008

14.08.2008

Eksportfinans hadde et overskudd på 144 millioner kroner i 2. kvartal 2008 som følge av en fortsatt positiv resultatutvikling innen selskapets forretningsområder. Overskuddet i tilsvarende periode i 2007 var 30 millioner kroner.

Les hele pressemeldingen ved å trykke på linken her (pdf)
Les hele halvårsrapporten ved å trykke på linken her (pdf)

Resultatet for 1. halvår 2008 sett under ett var et underskudd på 48 millioner kroner, som var 145 millioner kroner lavere enn i samme periode året før. Nedgangen skyldes urealiserte tap i selskapets likviditetsportefølje som en følge av turbulensen i de internasjonale kredittmarkedene. Med virkning fra 29. februar 2008 er Eksportfinans sikret mot ytterligere tap i likviditetsporteføljen gjennom en porteføljesikringsavtale som selskapet har inngått med sine aksjonærer.

Eksportutlån
Den sterke veksten i nye eksportrelaterte lån fortsatte i første halvår 2008. Volumet av utestående eksportrelaterte lån utgjorde 63 milliarder kroner pr. 30. juni 2008, sammenlignet med 56,4 milliarder kroner ved årsslutt 2007 og 48,2 milliarder kroner pr. 30. juni 2007. Vekst i norsk maritim industri samt olje- og gassvirksomhet var blant hovedårsakene til økningen.

Kommuneutlån
Totale utlån fra Kommunekreditt pr. 30. juni 2008 utløp seg til 61,6 milliarder kroner sammenlignet med 68,3 milliarder kroner pr. 31. desember 2007. Nedgangen skyldes en reprising av deler av selskapets utlånsportefølje basert på noe høyere innlånskost.

 

Innlån
Til tross for den krevende situasjonen i de internasjonale kapitalmarkeder har Eksportfinans hatt god tilgang på innlån i første halvår 2008. I perioden emitterte Eksportfinans tre benchmark transaksjoner; to i Euro som samlet utgjorde EUR 2,25 milliarder, og én på CHF 150 millioner. Totale nye innlån i første halvår 2008 var 48,5 milliarder kroner fordelt på 477 transaksjoner, mot 38,5 milliarder kroner fordelt på 375 transaksjoner i samme periode i 2007.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Gisele Marchand
Administrerende direktør
tlf. +47 41 51 74 89
e-post: gma@eksportfinans.no

Elise Lindbæk
Stabdirektør
tlf. +47 90 51 82 50
e-post: el@eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart