Gode resultater fra den underliggende forretningsvirksomheten – rekordhøyt nivå av nye utbetalinger av eksportutlån

07.05.2009

Den underliggende forretningsvirksomheten i Eksportfinanskonsernet hadde en fortsatt positiv resultatutvikling i 1. kvartal 2009. Netto renteinntekter utgjorde 353 millioner kroner i første kvartal 2009, som var en økning på 245 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2008.

Overskuddet for perioden var 2.022 millioner kroner i første kvartal 2009, mot et tap på 203 millioner kroner i samme periode i 2008. Denne økningen skyldes i hovedsak en reduksjon i markedsverdien av Eksportfinans’ egne innlån, som førte til urealiserte gevinster i regnskapet. De urealiserte gevinstene på innlån vil bli tilbakeført som urealiserte tap i de kommende år og således utligne dagens urealiserte gevinster. Overskudd sett bort i fra urealiserte tap og gevinster var 298 millioner kroner i 1. kvartal 2009, sammenlignet med 42 millioner kroner i 1. kvartal 2008.

Eksportutlån
Grunnet en betydelig ordrebeholdning for finansiering av eksportprosjekter som en følge av et høyt aktivitetsnivå de senere årene i norske maritim industri, var nye utbetalinger av eksportrelaterte lån fra Eksportfinans nær tre ganger høyere i 1. kvartal 2009 sammenlignet med 1. kvartal 2008. Nye utbetalinger av eksportrelaterte lån var 8,5 milliarder kroner i 1. kvartal 2009, mot 3,1 milliarder kroner i samme periode i 2008.

Kommuneutlån
Totale utestående utlån fra Eksportfinans’ heleide datterselskap Kommunekreditt Norge AS pr. 31. mars 2009 var 52,4 milliarder kroner, som var en nedgang på 25 prosent sammenlignet med 31. mars 2008, og en nedgang på 11 prosent sammenlignet med 31. desember 2008. Nedgangen skyldes hovedsakelig ekstraordinære tilbakebetalinger, samt et mer aktivt og tilgjengelig marked for obligasjoner for norske kommuner i 1. kvartal 2009.

Eksportfinans signerte i dag, 7. mai 2009, en avtale med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) hvor KLP kjøper alle aksjer i Kommunekreditt Norge AS. Salget er et resultat av en beslutning som ble fattet i desember 2008 om å se etter alternative strategiske løsninger for Kommunekreditt. Salget er gjennomført til bokført verdi pr. 31. mars 2009. I henhold til avtalen overtar Eksportfinans 11 milliarder kroner i lån fra Kommunekreditt. Videre skal Eksportfinans bidra med finansiering til KLP for resten av den eksisterende låneporteføljen i Kommunekreditt for en periode på to år, til avtalte betingelser. Les mer om dette i egen pressemelding eller på www.eksportfinans.no

Innlån
Nye innlån i 1. kvartal 2009 beløp seg til 16,5 milliarder kroner fordelt på 189 transaksjoner, mot 15,1 milliarder kroner fordelt på 215 transaksjoner i den samme perioden i 2008. Nye utstedelser var kjøpt primært av investorer i Japan, men også i USA.

Les hele pressemeldingen her (pdf)

Last ned kvartalsrapporten for 1. kvartal 2009 her (pdf, kun på engelsk)

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart