Eksportfinans’ resultater for 3. kvartal 2018

02.11.2018 - Børsmelding

Styret i Eksportfinans har 2. november 2018 vedtatt regnskapsrapporten for 3. kvartal 2018.

Netto renteinntekter var NOK 100 millioner i de tre første kvartalene av 2018, sammenlignet med NOK 154 millioner for samme periode i 2017. Nedgangen skyldes hovedsakelig en lavere rentebærende balanse.

Resultatet i de ni første månedene av 2018 var NOK 71 millioner, sammenlignet med negativt NOK 287 millioner i de ni første månedene av 2017. Forskjellen skyldes hovedsakelig endrede regnskapsprinsipper i forbindelse med implementeringen av IFRS 9 fra 1. januar 2018.

Totalresultatet var NOK 11 millioner i de tre første kvartalene av 2018, sammenlignet med negativt NOK 287 millioner i de tre første kvartalene av 2017. Svingningene skyldes primært urealiserte effekter på Eksportfinans’ egen gjeld.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 18,8 milliarder pr. 30. september 2018, sammenlignet med NOK 22,4 milliarder pr. 31. desember 2017 og NOK 24,0 milliarder pr. 30. september 2017. Reduksjonen skyldes forventede tilbakebetalinger av gjeld.

Kjernekapitaldekningen var 104,0 prosent pr. 30. september 2018, sammenlignet med 94,2 prosent pr. 31. desember 2017 og 77,1 prosent pr. 30. september 2017. Den 30. september 2018 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 6,5 milliarder.

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart