Resultater for 3. kvartal 2014

06.11.2014 - Børsmelding

Eksportfinans ASA presterte i tråd med forventningene i tredje kvartal 2014. Likviditeten er god og kapitalbasen solid. Lavere kapitaldekning skyldes nye kapitaldekningsregler implementert 30. september 2014.

Netto renteinntekter var NOK 341 millioner i de første ni månedene av 2014, sammenlignet med NOK 525 millioner i de første ni månedene av 2013. Endringen skyldtes lavere volum av rentebærende eiendeler kombinert med redusert avkastning på investeringer.

Resultat i henhold til IFRS var negativt med NOK 4 219 millioner i de første ni månedene av 2014, sammenlignet med negativt NOK 3 234 millioner for samme periode i 2013. De negative tallene skyldtes først og fremst reversering av tidligere urealiserte gevinster på Eksportfinans’ egen gjeld.

Resultat eksklusiv urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter var NOK 113 millioner i de første tre kvartalene i 2014, sammenlignet med NOK 305 millioner i de første tre kvartalene i 2013. Nedgangen skyldes hovedsakelig reduserte netto renteinntekter.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 91 milliarder 30. september 2014, sammenlignet med NOK 101 milliarder 31. desember 2013. Reduksjonen var i tråd med forventninger og skyldtes begrensningene i nye utlån siden 2011 samt tilbakebetalinger i eksisterende innlånsporteføljer.

Nye kapitaldekningsregler som gjenspeiler EU’s “Capital Requirements Directive IV” ble innført i Norge med virkning fra 30. september 2014. Som følge av endrede risikovekter for finansinstitusjoner og tillegg for CVA (credit valuation adjustment) risiko på derivater, har kjernekapitaldekningen gått ned fra 36,8 prosent 31. desember 2013 til 23,9 prosent 30. september 2014. Kapitaldekningen er fortsatt godt over myndighetenes krav. Ved utgangen av tredje kvartal 2014 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 38,9 milliarder.

Som tidligere meddelt planlegger Eksportfinans halvårlige investorsamtaler fra august 2014. Neste samtale blir satt opp i forbindelse med offentliggjøring av resultatene for 4. kvartal 2014 berammet til 13. februar 2015.

   

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Ved inngangen av 2014 var forvaltningskapitalen omtrent 100 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon med ca 50 medarbeidere, og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

Forward-looking statements

Some of the information herein constitutes "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of our control, which may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied from the forward-looking statements. As a result, any forward-looking statements included herein should not be regarded as a representation that the plans, objectives, results or other actions discussed will be achieved. Please see the Company's Annual Report on Form 20-F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission for a discussion of certain factors that may cause actual results, performance or events to be materially different from those referred to herein. Eksportfinans disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

 

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart