Gode resultater i tredje kvartal for Eksportfinans

07.11.2012 - Pressemelding

Eksportfinans leverte gode resultater for de første ni månedene av 2012. Både netto renteinntekter og likviditet utviklet seg som forventet.

Forretningsaktiviteter

Tredje kvartal 2012 var den første driftsperioden etter at Eksportfinans 1. juli 2012 avsluttet prosessen for å tilpasse seg til en situasjon hvor det statseide Eksportkreditt Norge AS tok over den norske eksportfinansieringsordningen som Eksportfinans hadde forvaltet siden 1978. Eksportfinans forvalter nå driften basert på sin eksisterende portefølje av eiendeler, gjeld og andre forpliktelser.

"De siste månedene har vist at vi har sikret den nødvendige kompetansen for forretningsdriften fremover. Om lag 55 ansatte ivaretar for tiden interessene til selskapet og dets interessenter."

Administrerende direktør Gisèle Marchand

Resultater

Netto renteinntekter var NOK 986 millioner for de første ni månedene av 2012, sammenlignet med NOK 1.105 millioner for de første ni månedene av 2011. Resultat etter skatt var minus NOK 12.926 millioner som følge av en betydelig økning i markedspris på Eksportfinans' egen gjeld. Dette førte til en nedgang i de tilhørende akkumulerte urealiserte gevinstene i balansen, som i sin tur medførte et tilhørende urealisert tap i resultatregnskapet. Resultat etter skatt for de første ni månedene i fjor var NOK 374 millioner.

Resultat eksklusiv urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter og eksklusiv tap dekket av porteføljesikringsavtalen var NOK 650 millioner i de første ni månedene av 2012, sammenlignet med NOK 678 millioner for samme periode i 2011.

Kapitaldekningen 30. september 2012 var på 25,4 prosent, sammenlignet med 16,5 prosent på samme tidspunkt i fjor og 19,4 prosent 31. desember 2011.

Erklæring om påstått mislighold

Eksportfinans har mottatt en erklæring om påstått mislighold, med mulig stevning, fra en eier av selskapets japanske obligasjonslån 6. november 2012. Erklæringens avsender er samme investor som sendte en lignende erklæring mottatt av Eksportfinans 19. desember 2011.

Eksportfinans vil på det sterkeste tilbakevise erklæringen basert på at det ikke foreligger mislighold, og selskapet mener derfor at erklæringen ikke har noen effekt. Denne meningen støttes av analyse fra ekstern juridisk rådgiver. Eksportfinans har derfor også konkludert at erklæringen om påstått mislighold ikke innebærer kryssmislighold under Eksportfinans' øvrige finansielle forpliktelser.

Investorsamtale

Onsdag 7. november 2012 kl. 10 New York / 15 London / 16 Oslo, arrangerer Eksportfinans investorsamtale etter offentliggjøringen av rapporten for tredje kvartal. Se innringingsdetaljer nedenfor.

Nøkkeltall 

     Første ni måneder 2012 Første ni måneder 2011
Nye utlån NOK 0,9 milliarder NOK 24,8 milliarder
Nye innlån gjennom obligasjoner NOK 0,0 milliarder NOK 45,4 milliarder
Sum eiendeler ved utgangen av perioden NOK 171,3 milliarder NOK 226,4 milliarder

Kjernekapitaldekning ved utg. av perioden

21,5 %

12,8 %
Kapitaldekning ved utgangen av perioden 25,4 % 16,5 %
Netto renteinntekter NOK 986 millioner NOK 1.105 millioner
Resultat

NOK(12.926) millioner

NOK 374 millioner

Resultat eksklusiv urealiserte

gevinster/tap på finansielle instrumenter

og eksklusiv tap dekket av PHA
NOK 650 millioner NOK 678 millioner

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Ved inngangen av 2012 var forvaltningskapitalen i underkant av 200 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon med ca 55 medarbeidere, og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

Forward-looking statements

Some of the information we are giving constitutes "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of our control, which may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied from the forward-looking statements. As a result, any forward-looking statements included herein should not be regarded as a representation that the plans, objectives, results or other actions discussed will be achieved. Please see the Company's Annual Report on Form 20-f filed with the US Securities and Exchange Commission for a discussion of certain factors that may cause actual results, performance or events to be materially different from those referred to herein. Eksportfinans disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart